Hjem
Politisk organisering og flernivåstyring

Tidsskrift for Velferdsforskning

Anne Lise Fimreite er en av tre gjesteredaktører i det nyeste nummeret av Tidsskrift for Velferdsforskning nr.3, 2009.

Hovedinnhold

 

Dette nummeret av Tidsskrift for velferdsforskning er et temanummer om Evaluering av NAV-reformen. Gjesteredaktører er Tone Alm Andreassen (AFI), Anne Lise Fimreite (UiB/Rokkansenteret) og Kåre Hagen (Handelshøyskolen BI).

Innhold:

Partnerskapet mellom stat og kommune: Velferdspolitikkens territorielle dimensjon revisited?
Anne Lise Fimreite og Kåre Hagen

Å utvikle en helhetlig og brukerrettet forvaltning - oppdragsstyring eller samstyring?
Tone Alm Andreassen og Knut Fossestøl

Utviklingsprosessen på de lokale NAV-kontorene: Veien fra reform til ny praksis
Lars Klemsdal

Ulike forståelser av helhetlig oppfølging i NAV?
Anita Røysum

NAV på rett vei? En surveybasert brukerundersøkelse
Hans Tore Hansen

Bokomtale
Karen Breidahl og Janne Seemann: Jobcentret som organisatorisk fænomen
Kjetil Lundberg