Hjem
Politisk organisering og flernivåstyring

Hovedinnhold

Vis orginal">

Den 24.mai 2007 skjedde den mye omtalte Vest-Tank ulykken eller Sløvåg-eksplosjonen som i ettertid har blitt mye omtalt i media. I masteroppgaven skriver Lervåg at denne ulykken viser at tilsynsmyndigheter i Norge i liten grad er i stand til å oppdage ulovlig virksomhet uten at det skjer en ulykke, og knapt nok da.

  • Les reportasje i BT om Vest-Tank ulykken fra 15.03.2010:  side 1, side 2
  • Se artikkel publisert i BT torsdag 25.mars