Hjem
Politisk organisering og flernivåstyring

Komplekst når staten samordnar

Fredag den 4.desember inviterte CTF (Centrum för tjänsteforskning) og Finansdepartementet til seminar om samordning av service og administrasjon i offentlig sektor ved Karlstads Universitet. Per Lægreid var ein av deltakarane.

Hovedinnhold

Les artikkelen om seminaret på Karlstads Universitet sine eigne nettsider.