Hjem
Politisk organisering og flernivåstyring

Rokkan-notat 9/2010: Bjørn Breivik

Det nyeste Rokkan-notatet, 'Mål- og resultatstyring i praksis - En studie av styringsdialogen mellom Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Arbeids- og velferdsdirektoratet', er skrevet av Bjørn Breivik som nylig leverte masteroppgaven sin på samme tema ved Institutt for Administrasjon og Organisasjonsvitenskap.