Hjem
Politisk organisering og flernivåstyring

Ny bok: "Hver bør velge fritt sitt tempel"

Boken om Henrik Wergeland - Religionskritikeren og trosfrihetsforkjemperen, er skrevet av Linda Sangolt ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap og publisert på Novus forlag.

Hovedinnhold

Henrik Wergelands religionspolitiske engasjement forbindes gjerne med hans kamp mot trosfrihetsunderskuddet i 1814-grunnloven, spesielt jødeforbudet. Men forfatterskapet hadde skarp brodd mot det”fordervede sammenfall” mellom geistlig og politisk makt overhodet. Han angrep det frihetsfiendtlige og maktkorrupte innen alle former for organisert religion.

Wergelands religionskritiske argumenter er fortsatt aktuelle når det gjelder spørsmål som statskirkeordningens fremtid, vestens syn på islam, reform av de store verdensreligionene og toleransens og ytringsfrihetens vilkår og grenser.

Foruten et kritisk essay om Wergelands fremstilling av Riksforsamlingens behandling av grunnlovens paragraf 2, inneholder boken et språkmodernisert og kommentert utvalg av Wergelands religionspolitiske og religionskritiske skrifter, deriblant essayet ”Hvorfor skrider menneskeheten så langsomt frem?” De favner tema som grunnlovsreform, demokratiutvikling, borgeridentitet, maktmisbruk i religionens navn, dialog mellom trossamfunn, religionsundervisning, statskirkens prestestand og innvandringspolitikk. Artiklene viser samfunnsdebattanten Henrik Wergeland i hans mangfoldige uttrykksregister – fra det nøkternt saklige til blasfemiflørtende polemikk og besk satire over autoritetspersoner og offisiell politikk.

Les mer om boken på Novus forlag sine sider