Hjem
Politisk organisering og flernivåstyring

Nye arbeidsnotat fra Rokkansenteret

Hovedinnhold

Peter Lango, som nylig leverte masteroppgaven ved Institutt for Administrasjon og Organisasjonsvitenskap, har publisert et notat på Rokkansenteret omkring tema for masteren; Hatlestadraset. Les noatet

Per Lægreid er medforfatter på det nyeste notatet i serien fra Rokkansenteret, ilag med Dag Arne Christensen, Tom Christensen og Tor Midtbø. Notatet har tittelen Working across boundaries: Collegial administration in central government – scope, variation and effects

 

Gå inn på Rokkansenteret sine sider for å lese flere notat i serien