Hjem
Politisk organisering og flernivåstyring

Nordiske organisasjonsstudier 3/2010

Nordiske organisasjonsstudier 3/2010 er nå utgitt. Ansvarlig redaktør er Paul G.Roness ved Institutt for Administrasjon og Organisasjonsteori. Abonnenter har tilgang til nedlastbar digital versjon av tidsskriftet.

Hovedinnhold

ARTIKLER:
Hva er det med hybride organisasjoner?
Fredrik Engelstad og Kari Steen-Johnsen

Ledelsesutfordringer i hybride organisasjoner: forslag til et teoretisk rammeverk.
Svein Tvedt Johansen, Trude Høgvold Olsen, Elsa Solstad og Harald Torsteinsen

Hybridledelse i sykehus - en gjennomgang av litteraturen.
Laila Nordstrand Berg, Haldor Byrkjeflot og Gro Kvåle

Vaktbikkjen som ble selskapshund? En diskursanalyse av en hybrid organisasjon.
Cecilie Basberg Neumann og Cathrine Egeland

Arkitektfirmaer som hybride organisasjoner: spenningen mellom kunsten og markedet.
Ragnhild Skogheim

 

Digital versjon

 

Redaksjon:

Ansvarlig redaktør                                             
Paul G. Roness, Universitetet i Bergen

Redaksjonssekretær
Kristin Rubecksen, Universitetet i Bergen

Lokal redaksjon (Bergen)
Ivar Bleiklie, Universitetet i Bergen
Haldor Byrkjeflot, Universitetet i Bergen
Per Lægreid, Universitetet i Bergen