Hjem
Politisk organisering og flernivåstyring

Reforming the Welfare State - Nytt prosjekt gjennom VAM

Forskningsrådet gjennom Program for velferd, arbeidsliv og migrasjon har 26.-27. mai 2010 bevilget 200 millioner kroner til 17 nye forskningsprosjekter. Et av prosjektene, "Reforming the Welfare State. Accountability, democracy and management" ledes under Per Lægreid i samarbeid med Uni Rokkan ved Haldor Byrkjeflot og Anne Lise Fimreite.

Hovedinnhold

Prosjektet er en sammenligning av sykehusreformer, velferdsstatsadministrasjon  og immigrasjon i Norge, Danmark og Tyskland. Forskere fra Oxford, Potsdam og København deltar i prosjektet.

Les mer om saken