Hjem
Politisk organisering og flernivåstyring

Gøran Ahrne-Organization outside organizations

Hovedinnhold

 

Professor Gøran Ahrne vil på Forskingsseminaret til forskargruppe "Politisk organisering og fleirnivåstyring" presentere paperet "ORGANIZATION OUTSIDE ORGANIZATIONS. The significance of partial organization".

 

Tid: Onsdag 4.11, kl 14.15-1600, seminarrommet, 2. etg.

 

Alle er velkomne.