Hjem
Politisk organisering og flernivåstyring

Intervju med Lægreid og Verhoest

International Institute of Administrative Science sin webside, Knowledge Portal, har intervjuet Per Lægreid og Koen Verhoest.

Hovedinnhold

Intervjuet er sentrert rundt tema fra boken "Governance of Public Sector Organizations: Proliferation, Autonomy and Performance"; utviklinger innen styring av offentlige organisasjoner, og de stadige endringene på feltet. Per Lægreid(UiB) og Koen Verhoest(Catholic University of Leuven) er redaktører av denne boken som ble publisert i 2010.

Les hele intervjuet på Knowledge Portal