Hjem
Politisk organisering og flernivåstyring

Bokomtale

Carsten Greve fra Copenhagen Business School har skrive ein omtale av boka "Change and Continuity in Public Sector Reform: Essays in honour of Per Lægreid".

Hovedinnhold

Boka, som er redigert av Prof. Harald Sætren og Prof. Paul G. Roness ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitskap, blei gitt ut i 2009.

Les omtalen av festskriftet i siste nummeret av Public Management Review.

Utdrag:

Change and Continuity in Public Sector Organizations is much more than a well-deserved festschrift to a highly competent scholar. The book is a celebration of how new institutional theory in organizational analysis can inform the study of administrative reorganization, comparative public management reform and the democratic basis of public sector organizations striving to perform better in today’s complex public sector.