Hjem
Politisk organisering og flernivåstyring

Samordning - flernivåstyringens store utfordring

Professorane Per Lægreid og Anne Lise Fimreite ved institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap har skrevet et kapittel i boken Flernivåstyring og demokrati, redigert av Ingrid Helgøy og Jacob Aars.

Hovedinnhold

Artiklene i boken belyser et hittil lite utforsket felt - flernivåstyring innenfor nasjonalstaten - og bygger i hovedsak på empiriske studier av aktuelle norske forhold. Forfatterne tar for seg tema som blant annet NAV-reformen, endringer innenfor skolefeltet og kommunale selskapsdannelser.

Flernivåstyring og demokrati er aktuell for studenter og forskere innenfor samfunnsvitenskapelige fag som statsvitenskap, organisasjonsteori, offentlig politikk og administrasjon.

Les om boken på Fagbokforlagets sider