Hjem
Politisk organisering og flernivåstyring

Instituttet i media: Antiterrortiltak

Hvordan kan det forklares at vi er blitt mer skeptisk til antiterrortiltak etter 22/7 spør Lise H.Rykkja, Peter Lango, Anne Lise Fimreite og Per Lægreid i denne artikkelen i Aftenposten.

Hovedinnhold

Ingress:

Undersøkelse. I 2006 ble et representativt utvalg nordmenn bedt om å vurdere tre ulike typer antiterrortiltak. Halvparten mente at myndighetene – om de hadde mistanke om at et terrorangrep var nært forestående – burde ha anledning til å holde personer i forvaring uten å stille dem for retten. 58 prosent mente de burde ha anledning til å stoppe og ransake folk på gaten, mens 85 prosent mente telefonavlytting var i orden.

Les hele kronikken i Aftenposten 22.09.2011.

Les også artikkelen om tema i samme avis 22.09.2011.