Hjem
Politisk organisering og flernivåstyring

Mapping Public Sector Organizations

Temanummeret om "Mapping Public Sector Organizations" redigert av professor Paul G. Roness og Muiris MacCarthaigh (Institute of Public Administration) i International Journal of Public Administration.

Hovedinnhold

Utgåva inneheld fem landsspesifikke artiklar som er reviderte versjonar av paper frå eit panel på ECPR-konferansen i Reykjavik, august 2011. Dette gjeld mellom anna ein artikkel professor Roness har skrive saman med Vidar Rolland (NSD) basert på den norske Forvaltningsdatabasen. I tillegg er Roness medforfattar på ein innleiings- og avslutningsartikkel i temanummeret.

Artiklane kan ein finne HER.