Hjem
Politisk organisering og flernivåstyring

Publikasjonar

For øvrige publikasjonar - Bøker, tidsskrift, artiklar etc.

Dei tilsette ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitskap publiserer forskinga si i ei rekke forskjellige kanalar. Ein kan finne alle publikasjonane i det elektroniske systemet CRISTIN.

Dei fleste masteroppgåvene som er skrevet på instituttet blir publisert i BORA.

 

Bøkene, artiklane m.m. nedanfor er ikkje blitt oppdatert sidan 2010.