Hjem
Politisk organisering og flernivåstyring

Publikasjonar

For øvrige publikasjonar - Bøker, tidsskrift, artiklar etc.

Hovedinnhold

Dei tilsette ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitskap publiserer forskinga si i ei rekke forskjellige kanalar. Ein kan finne alle publikasjonane i det elektroniske systemet CRISTIN. Dei fleste masteroppgåvene som er skrevet på instituttet blir publisert i BORA.