Hjem
Praktisk filosofi
Forum for politisk teori

Historisk ansvar og rettferdige klimakutt

Ulike rettferdighetsprinsipper blir gjerne brukt når det gjelder kutt i klimagassutslipp. Spørsmålet som får særlig fokus her er: Hvor langt tilbake i tid går rike lands historiske ansvar for klimaendringene?

Bilde av en globus som ryker og hvor vann renner nedover
En rykende klode

I internasjonale forhandlinger om kutt i klimagassutslipp refereres det til ulike rettferdighetsprinsipper, som prinsipper om landenes kapasitet (evnen til å betale), historiske ansvar (utslipper betaler) og autonomi (ingen skal bestemme over hvor mye et land skal kutte). Empiriske studier av forhandlingene viser at utviklingslandene stort sett referer til historisk ansvar, mens utviklede land i liten grad referer til historisk ansvar, men heller til prinsippene om kapasitet og autonomi.  Det er neppe overraskende at de ulike landene velger å vektlegge de prinsippene som tjener deres egne interesser mest. I dette innlegget vil jeg imidlertid drøfte de rent filosofiske innvendingene som har blitt reist mot prinsippet om historisk ansvar. Det er særlig to argumenter som blir vektlagt. Det første argumentet går ut på at det ikke er rettferdig at nålevende mennesker må betale kostnadene for utslippssyndene til sine forfedre. Det andre argumentet tar utgangspunkt i at vi kun kan holdes ansvarlig for handlinger vi har kontroll over. Det synes ikke rettferdig at land skal holdes ansvarlig for historiske utslipp av klimagasser som foregikk lenge før konsekvensene av disse utslippene var kjent. På grunn av dette argumentet er det ganske vanlig å sette 1990 som en grense for historisk ansvar.  I innlegget skal jeg reise noen innvendinger mot disse to argumentene og forsvare standpunktet at rike land har et historisk ansvar for klimaendringene som strekker seg lengre tilbake i tid en 1990, i det minste til 1950.