Hjem
Praxeologi

NORDISK PRAXEOLOGI TRÆF

Forskningsgruppen Praxeologi ved Universitetet i Bergen (UIB) inviterer til nordisk træf i København 5. oktober 2020.

VELKOMEN TIL NORDISK PRAXEOLOGI TRÆF  København mandag den 5 oktober 2020 –

Forskningsgruppen Praxeologi ved Universitetet i Bergen (UIB) inviterer til nordisk træf i København 5. oktober 2020.

Sted: Aarhus Universitet, Campus EmdrupDPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Pædagogisk Sociologi, KøbenhavnTuborgvej 164; bygning D, 348; 2400 København NV; Danmark;
Vært: Marianne Høyen, hoyen@edu.au.dk;           
Fastnet: +4561181729;
Mobil: +4561181729

Påmelding: Professor Karin Anna PetersenE-mail: Karin.Petersen@uib.no,
Telf UIB: + 47-55586160.
Mobil: +45-2381 5520
SENEST: 01.oktober 2020

Pris: Gratis deltagelse, men den enkelte må selv ordne og betale reise, opphold og mat.

PROGRAM MANDAG 5.10.2020 – arrangør: Praxeologi Universitet i Bergen i samarbejde med Høgskolen i Bergen, HVL og  og Professionshøjskolen, Absalon

Tidspunkt: Kl. 13-16

Tema: TVÆRS – om plejelogikker i klinisk uddannelse

Foredragsholdere:
Mari Holen,  cand. cur. et ph.d., lektor, forskningsleder          
Mai Schønau, ph.d. studerende

Lokale:  A201

Fælles middag: Efterfølgende middag på restaurant i kvarteret omkring kartoffeltrækkerne ved Sortedamssøen, Østerbro.
Deltagerne betaler selv for mat og drikke. Bagefter samvær: Skovgaardsgade 38, DK-2100 København Ø.

Informasjon om foredragsholder og studien om pleielogikker

Mari Holen præsenterer forskningsprojektet TVÆRS, om Plejelogikker i klinisk uddannelse/Logics of care in clinical education; om sygeplejerskeuddannelsen i DK.Holen arbejder til daglig på Institut for Mennesker og Teknologi, Sundhedsfremme og sundhedsstrategier, Center for Sundhedsfremmeforskning, ROSKILDE Universitet. holen@ruc.dk; https://forskning.ruc.dk/da/persons/holenPh.d.-studerende Mai Schønau, arbejder med et studie om fortællinger hos ny-diagnosticerede lungekræftpatienter gennem deres forløb.About the project TVÆRS: Inspired by Mol’s work on care, the paper explores care practices connected to the clinical education of nurses. The empirical data were generated from longitudinal, multi-sited ethnographic fieldwork among nursing students in clinical practice combined with follow-up interviews with the students and their supervisors. Findings: The paper illustrates how three logics of care shape clinical education: the logic of relational care, the logic of care education and the logic of care production. The paper demonstrates how the logics unfold and entangle in everyday clinical education. On the one hand, care of patients based on the relationship between patient and nurse is highly valued. On the other hand, this logic is not institutionalized in the same way as practices induced by the logic of care production and the logic of care education.Originality/value: The paper may be of value to scholars and practitioners in clinical education, as well as to health educational policy makers. The findings focus on paradoxes produced by conflicting logics in practice, thus offering new reflections and alternative sensemaking of well-known problems connected to clinical education.

Forskningsgruppen Praxeologi ved Universitetet i Bergen – ALREK helseklynge

Praxeologigruppen i Bergen har bidraget de seneste år med to temanumre til foreningen Hexis tidsskriftet  Praktiske Grunde:Tema: Social and Professional Practices in Praxeologic Perspective
http://praktiskegrunde.dk/pg(2017-1+2).html

Tema: Sociale og professionelle praktikker i praxeologisk perspektiv (II)
http://praktiskegrunde.dk/pg(2019-1+2).html

Forskningsgruppen PRAXEOLOGI etableredes i 2009 ved institutt for global helse og samfunnsmedisin, UIB. De første årerne var professor Staf Callewaert, emr, fra Københavns universitet en central samarbejdspartner. I mange år har der også været et tæt samarbejde mellem SFOV og forskningsgruppen Praxeologi i forbindelse med stipendiater og vejledning heraf, og pr. 1. sept. 2020 når Praxeologi og SFOV, HVL samlokaliseres til ALREK helseklynge.
Flere af gruppens deltagere er også knyttet til egne institutionelt placerede forskningsgrupper og deltager også i aktiviteter tilknyttet Senter for Omsorgsforskning, Vest, med professor Frode Fadness Jacobsen, faglig leder af Center for omsorgsforskning, helse Vest, SFOV, HVL og med professor Oddvar Førland, leder af forskningsgruppen: Sammenliknende tjenesteforskning, SFOV, HVL.Professor Jeanne Boge og 1. amanuensis Rolf Horne, master i klinisk sygepleje, HVL, og 1. amanuensis Gudmund Ågotnes, Institutt for velferd og deltaking, leder for forskergruppen Samfunnsarbeid ved IVD, HVL er også aktive i forskningsgruppen Sammenlignende Tjenesteforskning, SFOV, HVL.Det siste året har Boge og Horne haft gruppevis vejledning af studenter, master i klinisk sygepleje, HVL, som arbeider med et praxeologisk perspektiv under sine mastergradssstudier. Disse gruppevejledningene som Boge har ledet, vil samordnes med møder i forskningsgruppen Praxeologi på ALREK.   Docent, Jesper Frederiksen, ABSALON, university college, DK; indgår også i et formelt netværkssamarbejde med Praxeologi og SFOV.

Karin Anna Petersen, professor i sykepleievitenskap, docent i pedagogik fra Uppsala universitet, Sverige,
Forskningsgruppeleder Praxeologi, Institut for Global helse og samfunnsmedisin, Universitet i Bergen, ALREK; Åstadveien 17, 5009, Bergen, Norge.
Mail: karin.petersen@uib.no
Mobil phone: +45-2381 5520Tidsskrift: https://boap.uib.no/index.php/praxeologiRedaktion: Karin Anna Petersen, Marianne Giske Holvik, Kjersti Lea, Gudmund Ågotnes, Rolf Horne
Hjemmeside: https://www.uib.no/personer/Karin.Anna.Petersen
Forskningsgruppe: https://www.uib.no/fg/praxeologi
Cristin: https://wo.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/personVis?type=PERSON&pnr=51179&inst=184