Hjem
Praxeologi
Konferanse

Nordisk konferanse i praxeologi 2020

Tema: Sundhed og velfærd i nutidigt og historisk perspektiv. Se opptak av to presentasjoner fra konferansen her.

Nordisk konferansen i praxeologi 2020 - film 1

Du kan nå se to presentasjoner fra konferansen som ble holdt 2. - 4. november 2020.

Om forholdet mellom sykdom og samfunn i nokså lange historisk perspektiver

⦁    Hvordan vi ble så mange (og så friske)
– Demografiske overganger og endringer av vilkår for helse i tid og rom

⦁    Den evige trusselen fra pandemiene
– Hva har vi lært av kampen mot pest og tuberkulose? Og hvordan forstår vi sykdom fra fortida?

Nordisk konferanse i praxeologi 2020 - film 2

Program:

Mandag den 2. november kl. 13-17: Ole Georg Moseng – foredrag i to sessioner

Om forholdet mellom sykdom og samfunn i nokså lange historisk perspektiver

⦁    Hvordan vi ble så mange (og så friske)
– Demografiske overganger og endringer av vilkår for helse i tid og rom

⦁    Den evige trusselen fra pandemiene
– Hva har vi lært av kampen mot pest og tuberkulose? Og hvordan forstår vi sykdom fra fortida? (en utfordring fra Bruno Latour)?


Tirsdag den 3. nov. 2020 Kl. 09-17: Præsentationer af deltagernes pågående projekter

Onsdag den 4. nov. 2020 kl. 09-15: Tidsskriftet Praxeologi https://boap.uib.no/index.php/praxeologi; og arbejdsmøder om samarbejdsaftaler mellem Høgskolen Absalon, Danmark, og Praxeologi, HVL, Norge, samt øvrige nordiske interessenter.

Detaljert program

tid

aktivitet

sted

mandag 2. november

13.00-13.30

Åshild Lunde og Jeanne Boge:

Velkommen og kort præsentation av deltagerne.

Orientering om retningslinier mhp. Corona profylakse og evt. smitte.

0H17; Edda; Seminarrom 3 UNDERETAGEN ALREK

 

 

13.30-15.00

Ole Georg Moseng, professor i historie ved Universitetet i Sørøst-Norge:

Del I. Om forholdet mellom sykdom og samfunn i nokså lange historisk perspektiver

Hvordan vi ble så mange (og så friske); demo­grafiske overganger og endringer av vilkår for helse i tid og rom

Forelæsning med dialog

0H17; Edda; Seminarrom 3 UNDERETAGEN ALREK

 

 

15.00-15.15

Pause

 

15.15-16.45

Ole Georg Moseng:

Del II. Om forholdet mellom sykdom og samfunn i nokså lange historisk perspektiver

Den evige trusselen fra pandemiene; Hva har vi lært av kampen mot pest og tuberkulose? Og hvordan forstår vi sykdom fra fortida? (En utfordring fra Bruno Latour)

Forelæsning med dialog

0H17; Edda; Seminarrom 3 UNDERETAGEN ALREK

 

 

16.45-17.00

Ole Georg Moseng, Jeanne Boge og Åshild Lunde:

Opsamling

Evt. fremtidige fælles interessefelter og samarbejde

0H17; Edda; Seminarrom 3 UNDERETAGEN ALREK

17.00-17.15

Åshild Lunde orienterer om middag mv.

0H17; Edda; Seminarrom 3 UNDERETAGEN ALREK

17.15-19.00

Pause

 

19.00-

Fælles middag hos Åshild Lunde

    Tlf: +47 404 83 382

    Kan også nås via messenger

 

Middagpå konferences regning.

Alle medbringer drikkevarer efter ønske.

Gerhard Grans vei 21   5094 Bergen

Transport: Bus 2 og 3 fra Bergen centrum ved Strandgaten eller Xhibition.

Tjek tider via: SKYSS APP: reise og SKYSS APP: Billett

tirsdag 2. november

09.00-09.45

Yngvild Brandser Alvsåker, ph.d.-stipendiat, HVL:

Omsorg i den teknologiske æra: en praxeologisk studie om sykepleiepraktikker og velferdstjenester i endring

Vejledere: professor Karin Anna Petersen, UIB; professor Frode Fadnes Jacobsen, HVL; professor Jeanne Boge, professor, HVL, og førsteamanuensis Gudmund Ågotnes, HVL

0H17; Edda; Seminarrom 3; 50 stoler med skriveklaff; UNDERETAGEN ALREK

09.45-10.00

Pause

 

10.00-10.45

Marianne Giske Holvik, phd-stipendiat, HVL:

Tilitsreformen i praksis. En komparativ studie mellem to kommuner

Vejledere: førsteamanuensis Anette Fagertun, HVL, professor Oddvar Førland, HVL, og førsteamanuensis Rolf Horne, HVL

0H17; Edda; Seminarrom 3 UNDERETAGEN ALREK

10.45-11.00

Pause

 

11.00-11.45

Ann Kristin Nygård, masterstuderende, UiB:

Kunnskapsproduksjon i sykepleie - Hvordan materaliserer sykepleie som vitenskap seg?

Vejledere: professor Karin Anna Petersen, UiB, og førsteamanuensis Rolf Horne, HVL

0H17; Edda; Seminarrom 3 UNDERETAGEN ALREK

11.45-12.30

Lunch

Der findes kantine med varm- og koldretter

 

12.30-13.15

Jesper Frederiksen, docent, ABSALON professionshøjskole, Danmark:

Aktuelt projekt

0H17; Edda; Seminarrom 3 UNDERETAGEN ALREK

13.15-13.30

Pause

 

13.30-14.15

Oddrunn Sortland,  førsteamanuensis, HVL

Om utfordringene til velferdsstaten og familien (sosiale, samfunnsøkonomiske, juridiske osv.) i forhold til «eldre mennesker» i det flerkulturelle samfunnet

0H17; Edda; Seminarrom 3 UNDERETAGEN ALREK

14.15-14.30

Pause

 

14.30-15.15

Lisbeth Ågaard, Falch, lektor, ABSALON:

Aktuel projekt; tittel kommer

0H17; Edda; Seminarrom 3 UNDERETAGEN ALREK

15.15-15.30

Pause

 

15.30-16.15

Gudmund Ågotnes, førsteamanuensis, HVL:

Om det flerkulturelle stabsfellesskapet innen kommunale helse- og omsorgstjenester

0H17; Edda; Seminarrom 3 UNDERETAGEN ALREK

16.15-16.30

Pause

 

16.30-17.00

 

Kjersti Lea, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen:

 

Om profesjonalitet og profesjonell identitet

0H17; Edda; Seminarrom 3 UNDERETAGEN ALREK

17.00-19.00

Pause

 

19.00-

Felles spisning på lokal restaurant

TILMELDING TIL ÅSHILD LUNDE:
Alle er velkomne - deltagerne betaler selv

Bergen centrum

onsdag 2. november

09.00-10.00

Marianne Giske Holvik, Kjersti Lea, Rolf Horne, Gudmund Ågotnes og Karin Anna Petersen (redaktion):

Præsentation af tidsskriftet Praxeologi, https://boap.uib.no/index.php/praxeologi

0H17; Edda; Seminarrom 3 UNDERETAGEN ALREK

10.00-10.15

Pause

 

10.15-11.00

Åshild Lunde, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen:

Præsentation af tema fra genetisk vejledning

0H17; Edda; Seminarrom 3  UNDERETAGEN ALREK

11.00-11.15

Pause

 

11.15-12.00

Anja Pawlica,  førsteamanuensis, HVL:

Private hjem som utstillingsvindu og tildekket miskjent tvang? Om re-oppdragelse av psykisk lidende og påføring av samfunnets orden.

0H17; Edda; Seminarrom 3 UNDERETAGEN ALREK

12.00-13.00

Lunch

 

13.00-14.00

Rolf Horne, førsteamanuensis, HVL:

 

Om velfærdsstaten

(postdoc-projekt)

0H17; Edda; Seminarrom 3 UNDERETAGEN ALREK

14.00-15.00

Konferencen afsluttes – evt. plan for fortsat nordisk samarbejde

Karin Anna Petersen, Åshild Lunde, Jeanne Boge

0H17; Edda; Seminarrom 3 UNDERETAGEN ALREK

 

OM OLE GEORG MOSENG

Ole Georg Moseng er dr.philos. og professor i historie ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Moseng har tidligmoderne historie og medisin- og helsehistorie som sine faglige spesialfelt. Han har tidligere utgitt blant annet Ansvaret for undersåttendes helse (2003, første bind i verket om det offentlige helsevesenets historie), doktoravhandlingen Den flyktige pesten (2006) og Framvekst og profesjonalisering (2012, første bind i verket om Norsk Sykepleierforbunds og sykepleiens historie).

Moseng har tidligere vært professor i eldre historie ved Universitetet i Nordland, men har vært frittstående oppdragsforsker i 20 år før det. Han har også vært ansatt ved Institutt for sykepleievitenska ved Universitetet i Oslo.

  • Interessefelt

  • Tidlig moderne tid
  • Medisin- og helsehistorie fra middelalder til våre dager
  • Det offentlige helsevesenets historie
  • Sykepleiens historie
  • Økonomisk og sosial historie
  • Byhistorie
  • Lokalhistorie

https://www.usn.no/om-usn/kontakt-oss/ansatte/ole-georg-moseng

https://no.wikipedia.org/wiki/Ole_Georg_Moseng

 

KONTAKTPERSONER

KARIN ANNA PETERSEN: karin.petersen@uib.no – ANSVARLIG for programafvikling under konferencedagene

Tlf: +45 2381 5520 - privat (Er på messenger, WhatsApp)

Tlf. +47 55586160 – job, UiB

Er på SKYPE BUISNESS

 

ÅSHILD LUNDE: Åshild Lunde Ashild.Lunde@uib.no – ANSVARLIG for økonomi og fælles middag, samt diverse godter mv. under konferencedagene

Tlf: +47 404 83 382 - privat

Tlf: +47 5558 8517 – job UIB, ALREK

Er på SKYPE BUISNESS

 

JEANNE BOGE: Jeanne Helene Boge Jeanne.helene.boge@hvl.no – ANSVARLIG for programafvikling under konferencedagene

Tlf: +47 962 06 791 - privat

Tlf: +47 5558 7208  - job, HVL

Er på SKYPE BUISNESS