Hjem
Praxeologi
Konferanse

Nordisk konferanse i praxeologi 2020

Forskningsgruppen Praxeologi, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen ønsker velkommen. Tema: Sundhed og velfærd i nutidigt og historisk perspektiv.

Konferansen er gratis. Alle er velkomne!
Deltagerne betaler selv rejse og ophold, samt lunch og een middag. Een middag finansieres af konferencen.

Sted: Konferencen afholdes på ALREK; Åstadvollen 17, Bergen,i lokalet 0H17; Edda; Seminarrom 3  (i underetagen i Alrek helseklynge),  så fremt det er mulig. Se https://www.uib.no/alrekhelseklynge

Det vil også være muligt at deltage via ZOOM. Link tilsendes tilmeldte via indkaldelse i Outlook eller på ordinær email.

Transport: Fra lufthavnen med bybanen til Bergen centrum: Byparken, den sidste station. Herfra kan man gå eller cykle eller tage løbehjul eller bus fra Bergens centrum foran købecentret Exhibition; bus 2 eller 3 eller 80 til ÅSTADVEIEN - eller taxa. Tjek tider for bybanen og for bus via: SKYSS APP: reise og SKYSS APP: Billett

Komité: Karin Anna Petersen, Åshild Lunde og Kjersti Lea, Universitetet i BergenJeanne Boge, Rolf Horne og Gudmund Ågotnes, Høgskulen på Vestlandet, NorgeJesper Frederiksen, Professionshøgskolen ABSALON, Danmark

Tilmelding: Karin.petersen@uib.no senest 25. oktober 2020

Program:

Mandag den 2. november kl. 13-17: Ole Georg Moseng – foredrag i to sessioner

Om forholdet mellom sykdom og samfunn i nokså lange historisk perspektiver

⦁    Hvordan vi ble så mange (og så friske)
– Demografiske overganger og endringer av vilkår for helse i tid og rom

⦁    Den evige trusselen fra pandemiene
– Hva har vi lært av kampen mot pest og tuberkulose? Og hvordan forstår vi sykdom fra fortida? (en utfordring fra Bruno Latour)?

Efterfølgende fælles middag kl. 19 hos Åshild Lunde, Gerhard Grans Vei 21, 5094 Bergen

Tirsdag den 3. nov. 2020 Kl. 09-17: Præsentationer af deltagernes pågående projekter

Onsdag den 4. nov. 2020 kl. 09-15: Tidsskriftet Praxeologi https://boap.uib.no/index.php/praxeologi; og arbejdsmøder om samarbejdsaftaler mellem Høgskolen Absalon, Danmark, og Praxeologi, HVL, Norge, samt øvrige nordiske interessenter.

Detaljert program

tid

aktivitet

sted

mandag 2. november

13.00-13.30

Åshild Lunde og Jeanne Boge:

Velkommen og kort præsentation av deltagerne.

Orientering om retningslinier mhp. Corona profylakse og evt. smitte.

0H17; Edda; Seminarrom 3 UNDERETAGEN ALREK

 

 

13.30-15.00

Ole Georg Moseng, professor i historie ved Universitetet i Sørøst-Norge:

Del I. Om forholdet mellom sykdom og samfunn i nokså lange historisk perspektiver

Hvordan vi ble så mange (og så friske); demo­grafiske overganger og endringer av vilkår for helse i tid og rom

Forelæsning med dialog

0H17; Edda; Seminarrom 3 UNDERETAGEN ALREK

 

 

15.00-15.15

Pause

 

15.15-16.45

Ole Georg Moseng:

Del II. Om forholdet mellom sykdom og samfunn i nokså lange historisk perspektiver

Den evige trusselen fra pandemiene; Hva har vi lært av kampen mot pest og tuberkulose? Og hvordan forstår vi sykdom fra fortida? (En utfordring fra Bruno Latour)

Forelæsning med dialog

0H17; Edda; Seminarrom 3 UNDERETAGEN ALREK

 

 

16.45-17.00

Ole Georg Moseng, Jeanne Boge og Åshild Lunde:

Opsamling

Evt. fremtidige fælles interessefelter og samarbejde

0H17; Edda; Seminarrom 3 UNDERETAGEN ALREK

17.00-17.15

Åshild Lunde orienterer om middag mv.

0H17; Edda; Seminarrom 3 UNDERETAGEN ALREK

17.15-19.00

Pause

 

19.00-

Fælles middag hos Åshild Lunde

    Tlf: +47 404 83 382

    Kan også nås via messenger

 

Middagpå konferences regning.

Alle medbringer drikkevarer efter ønske.

Gerhard Grans vei 21   5094 Bergen

Transport: Bus 2 og 3 fra Bergen centrum ved Strandgaten eller Xhibition.

Tjek tider via: SKYSS APP: reise og SKYSS APP: Billett

tirsdag 2. november

09.00-09.45

Yngvild Brandser Alvsåker, ph.d.-stipendiat, HVL:

Omsorg i den teknologiske æra: en praxeologisk studie om sykepleiepraktikker og velferdstjenester i endring

Vejledere: professor Karin Anna Petersen, UIB; professor Frode Fadnes Jacobsen, HVL; professor Jeanne Boge, professor, HVL, og førsteamanuensis Gudmund Ågotnes, HVL

0H17; Edda; Seminarrom 3; 50 stoler med skriveklaff; UNDERETAGEN ALREK

09.45-10.00

Pause

 

10.00-10.45

Marianne Giske Holvik, phd-stipendiat, HVL:

Tilitsreformen i praksis. En komparativ studie mellem to kommuner

Vejledere: førsteamanuensis Anette Fagertun, HVL, professor Oddvar Førland, HVL, og førsteamanuensis Rolf Horne, HVL

0H17; Edda; Seminarrom 3 UNDERETAGEN ALREK

10.45-11.00

Pause

 

11.00-11.45

Ann Kristin Nygård, masterstuderende, UiB:

Kunnskapsproduksjon i sykepleie - Hvordan materaliserer sykepleie som vitenskap seg?

Vejledere: professor Karin Anna Petersen, UiB, og førsteamanuensis Rolf Horne, HVL

0H17; Edda; Seminarrom 3 UNDERETAGEN ALREK

11.45-12.30

Lunch

Der findes kantine med varm- og koldretter

 

12.30-13.15

Jesper Frederiksen, docent, ABSALON professionshøjskole, Danmark:

Aktuelt projekt

0H17; Edda; Seminarrom 3 UNDERETAGEN ALREK

13.15-13.30

Pause

 

13.30-14.15

Oddrunn Sortland,  førsteamanuensis, HVL

Om utfordringene til velferdsstaten og familien (sosiale, samfunnsøkonomiske, juridiske osv.) i forhold til «eldre mennesker» i det flerkulturelle samfunnet

0H17; Edda; Seminarrom 3 UNDERETAGEN ALREK

14.15-14.30

Pause

 

14.30-15.15

Lisbeth Ågaard, Falch, lektor, ABSALON:

Aktuel projekt; tittel kommer

0H17; Edda; Seminarrom 3 UNDERETAGEN ALREK

15.15-15.30

Pause

 

15.30-16.15

Gudmund Ågotnes, førsteamanuensis, HVL:

Om det flerkulturelle stabsfellesskapet innen kommunale helse- og omsorgstjenester

0H17; Edda; Seminarrom 3 UNDERETAGEN ALREK

16.15-16.30

Pause

 

16.30-17.00

 

Kjersti Lea, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen:

 

Om profesjonalitet og profesjonell identitet

0H17; Edda; Seminarrom 3 UNDERETAGEN ALREK

17.00-19.00

Pause

 

19.00-

Felles spisning på lokal restaurant

TILMELDING TIL ÅSHILD LUNDE:
Alle er velkomne - deltagerne betaler selv

Bergen centrum

onsdag 2. november

09.00-10.00

Marianne Giske Holvik, Kjersti Lea, Rolf Horne, Gudmund Ågotnes og Karin Anna Petersen (redaktion):

Præsentation af tidsskriftet Praxeologi, https://boap.uib.no/index.php/praxeologi

0H17; Edda; Seminarrom 3 UNDERETAGEN ALREK

10.00-10.15

Pause

 

10.15-11.00

Åshild Lunde, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen:

Præsentation af tema fra genetisk vejledning

0H17; Edda; Seminarrom 3  UNDERETAGEN ALREK

11.00-11.15

Pause

 

11.15-12.00

Anja Pawlica,  førsteamanuensis, HVL:

Private hjem som utstillingsvindu og tildekket miskjent tvang? Om re-oppdragelse av psykisk lidende og påføring av samfunnets orden.

0H17; Edda; Seminarrom 3 UNDERETAGEN ALREK

12.00-13.00

Lunch

 

13.00-14.00

Rolf Horne, førsteamanuensis, HVL:

 

Om velfærdsstaten

(postdoc-projekt)

0H17; Edda; Seminarrom 3 UNDERETAGEN ALREK

14.00-15.00

Konferencen afsluttes – evt. plan for fortsat nordisk samarbejde

Karin Anna Petersen, Åshild Lunde, Jeanne Boge

0H17; Edda; Seminarrom 3 UNDERETAGEN ALREK

 

OM OLE GEORG MOSENG

Ole Georg Moseng er dr.philos. og professor i historie ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Moseng har tidligmoderne historie og medisin- og helsehistorie som sine faglige spesialfelt. Han har tidligere utgitt blant annet Ansvaret for undersåttendes helse (2003, første bind i verket om det offentlige helsevesenets historie), doktoravhandlingen Den flyktige pesten (2006) og Framvekst og profesjonalisering (2012, første bind i verket om Norsk Sykepleierforbunds og sykepleiens historie).

Moseng har tidligere vært professor i eldre historie ved Universitetet i Nordland, men har vært frittstående oppdragsforsker i 20 år før det. Han har også vært ansatt ved Institutt for sykepleievitenska ved Universitetet i Oslo.

  • Interessefelt

  • Tidlig moderne tid
  • Medisin- og helsehistorie fra middelalder til våre dager
  • Det offentlige helsevesenets historie
  • Sykepleiens historie
  • Økonomisk og sosial historie
  • Byhistorie
  • Lokalhistorie

https://www.usn.no/om-usn/kontakt-oss/ansatte/ole-georg-moseng

https://no.wikipedia.org/wiki/Ole_Georg_Moseng

 

KONTAKTPERSONER

KARIN ANNA PETERSEN: karin.petersen@uib.no – ANSVARLIG for programafvikling under konferencedagene

Tlf: +45 2381 5520 - privat (Er på messenger, WhatsApp)

Tlf. +47 55586160 – job, UiB

Er på SKYPE BUISNESS

 

ÅSHILD LUNDE: Åshild Lunde Ashild.Lunde@uib.no – ANSVARLIG for økonomi og fælles middag, samt diverse godter mv. under konferencedagene

Tlf: +47 404 83 382 - privat

Tlf: +47 5558 8517 – job UIB, ALREK

Er på SKYPE BUISNESS

 

JEANNE BOGE: Jeanne Helene Boge Jeanne.helene.boge@hvl.no – ANSVARLIG for programafvikling under konferencedagene

Tlf: +47 962 06 791 - privat

Tlf: +47 5558 7208  - job, HVL

Er på SKYPE BUISNESS