Hjem
Praxeologi
Seminar SYKSEM305

Seminar og forskerkurs våren 2011

Forskningsgruppen arrangerer første tirsdag hver måned seminaret SYKSEM305 om forholdet mellom filosofi og sosiologi. Professor Karin Anna Petersen, førsteamanuensis Jeanne Helene Boge og gjesteforeleser Gustav Joseph Marie Callewaert er undervisere på seminarserien.

Seminarserien avholdes 11. januar, 1. februar, 1. mars, 5. april, 3. mai og 7. juni. Seminaret er åpent for alle, og er spesielt rettet mot masterstudenter men ph.d. studenter kan også ha stort utbytte av kurset.

[MEDSYKVIT2] Livshistorieforsking og kvalitative intervju avholdes samme dager som SYKSEM305. Informasjon om dette.