Hjem

Translasjonell proteinforskning

Hovedinnhold

The eukaryotic NAT-machinery

Protein N-terminal acetylering: Fra molekylære mekanismer til sykdom

Nesten alle proteiner modifiseres ved påsetting og fjerning av små kjemiske grupper. Dette vil ofte påvirke proteinets funksjon og disse modifiseringene er avgjørende for reguleringen av en rekke prosesser som celledeling og celledød. 

Translasjonell proteinforskning (Arnesen laboratoriet) er en del av forskningsenheten Systembiologi og Translasjonell Cellesignalering ved Institutt for biomedisin.

En av de aller vanligste proteinmodifiseringene er N-terminal acetylering. Her blir en acetylgruppe påsatt den N-terminale enden av proteinet av N-terminale acetyltransferaser (NATs). Til tross for at tusenvis av humane proteiner modifiseres av NATs er det fremdeles ukjent hvilken rolle denne modifiseringen spiller for proteiners aktivitet og levetid og dermed for cellers funksjon.

Vår gruppe kartlegger nå hvilke humane enzymer (NATs) som katalyserer påsettingen av acetylgruppene til proteiner og vi har begynt å studere hvorfor proteiner blir modifiserte på denne måten. N-terminal acetylering studeres både med hensyn til de molekylære effekter på proteinnivå, de cellulære effekter og dens rolle i forhold til sykdom, spesielt kreft. 

Nyhet
Bildet viser en CT scan av en person med hjerneforkalkning

UiB-forskning kaster nytt lys over hjerneforkalking

Hjerneforkalking kan gi bevegelsesforstyrrelser og kognitiv svikt. Ny forskning fra Arnesen Lab ved UiB gir ny innsikt i hvordan disse forkalkningene oppstår.

Nyhet
Figur 1, se bildetekst for mer informasjon

UiB-forskere løser proteinmysterium

Forskere ved Universitetet i Bergen (UiB) har avdekket at proteiner bruker en vanlig kjemisk merkelapp som et skjold som beskytter dem mot degradering. Dette har konsekvenser for både bevegelse og aldring.

Meltzerprisen
Fra venstre: Iain George Johnston, Henriette Aksnes, rektor Margareth Hagen og Lars Thore Fadnes.

Vinnere av årets Meltzerpriser

Forsker Henriette Aksnes og professor Iain George Johnston er tildelt årets Meltzerpris for yngre forskere. Prisen for fremragende forskningsformidling går til professor Lars Thore Fadnes.

Ny forskning
melissa-labellarte unsplash

Funn av genmutasjoner som gir medfødt hjertefeil

Hvert år fødes det omlag 600 barn med medfødt hjertefeil i Norge Vi vet fortsatt lite om årsakene til at barn utvikler medfødt hjertefeil. En ny internasjonal studie hvor blant annet forskere fra Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssykehus har vært involvert viser at NAA15-proteinet kan...

Julestemning