Hjem

Reservoarfysikk – Energiteknologi og CO2 lagring (CCUS)

Hovedinnhold

Forskningsgruppen i Reservoarfysikk - Energiteknologi og CO2 lagring (CCUS) ved Institutt for fysikk og teknologi driver med forskning og utdanning innenfor et bredt fagfelt relatert til redusert karbon avtrykk i olje og gass produksjon, internasjonal petroleumsvirksomhet, med spesielt fokus på økt oljeutvinning fra norsk kontinentalsokkel og CO2 lagring innen CCUS.

Hovedaktiviteter er:

  1. Injeksjon av CO2 og hydrokarbongass for økt utvinning
  2. Mobilitetskontroll i heterogene reservoarer ved bruk av skum og polymerer
  3. Oppskalering: Fra laboratoriet til felt
  4. Karbon nøytral gassproduksjon fra metan hydrat
  5. CO2 lagring
  6. Hydrogen

 

 

Forskningsgruppen har vært ansvarlig for undervisning av emner i Bachelorprogrammet i petroleum-og prosessteknologi (utgått), og underviser nå emner i det 5 årige sivilingeniør studie i studieprogram i Energi. Vi tilbyr forskningsbasert undervisning i Masterprogrammene i petroleumsteknologi og prosessteknologi; med til sammen 10 studieretninger.

Upscaling CO2 Foam EOR and CO2 Storage

A multidisciplinary research program has been initiated to advance the use of CO2 foam mobility control for enhanced oil recovery (EOR) and CO2 storage. The emphasis is placed on bridging the gap between laboratory foam behavior and field scale processes to further understand size-dependent foam...