Hjem

Petroleums- og prosessteknologi

Forskningsgruppen i petroleums- og prosessteknologi ved Institutt for fysikk og teknologi driver med forskning og utdanning innenfor et bredt fagfelt relatert til internasjonal petroleumsvirksomhet, med spesielt fokus på økt oljeutvinning fra norsk kontinentalsokkel

Hovedaktiviteter er

  1. Injeksjon av CO2 og hydrokarbongass for økt utvinning
  2. Mobilitetskontrol i heterogene reservoarer ved bruk av skum og polymerer
  3. Oppskalering: Fra laboratoriet til felt
  4. Gassproduksjon fra metan hydrat
  5. Termodynamisk modellering av kjemiske prosesser
  6. CO2 lagring

 

 

Forskningsgruppen er ansvarlig for undervisning av emner i Bachelorprogrammet i petroleum-og prosessteknologi og tilbyr forskningsbasert undervisning i Masterprogrammene i petroleumsteknologi og prosessteknologi; med til sammen 10 studieretninger.

Upscaling CO2 Foam EOR and CO2 Storage

A multidisciplinary research program has been initiated to advance the use of CO2 foam mobility control for enhanced oil recovery (EOR) and CO2 storage. The emphasis is placed on bridging the gap between laboratory foam behavior and field scale processes to further understand size-dependent foam...