Hjem
Reservoarfysikk – Energiteknologi og CO2 lagring (CCUS)
Studentartikkel

Veien mot det grønne skiftet: Storskala lagring av hydrogen

Juni Marie Lerøy Schaefer er masterstudent på sivilingeniørstudiet i energi og har valgt masterretningen reservoar og geoenergi hos Institutt for fysikk og teknologi. Les mer om Juni Marie sin opplevelse som masterstudent hos oss og om hennes spennende masteroppgave om storskala lagring av hydrogen.

Hovedinnhold

[...] jeg synes storskala energilagring er utrolig spennende, og en kompleks utfordring vi må løse for å kunne gå over til et samfunn som i større grad baserer seg på fornybare energikilder.

(Reservoar og geoenergi er både en egen 2-årig mastergrad og en masterspesialisering i det 5-årige sivilingeniørstudiet i energi).

Hvorfor valgte du en mastergrad i denne studieretningen ved UiB?

Jeg valgte master allerede da jeg begynte å studere, ettersom jeg går den integrerte masteren i energi (ved Geofysisk Institutt). Denne retningen begynte jeg på fordi jeg ønsket å velge en utdanning hvor jeg kunne bidra til å forstå klimautfordringene, og kunne bidra til den teknologiutviklingen som kreves for å løse dem. Jeg valgte UiB fordi jeg syns den nye energilinjen virket veldig spennende, og med stor frihet til å velge retning selv under studieløpet.

Hvordan er det å være masterstudent på IFT? 

Jeg trives veldig godt med å være masterstudent på IFT, hovedsakelig fordi det er et bredt miljø av både energi og havteknologistudenter her som gjør at det er enkelt å både være sosial med medstudenter, men også å spørre medstudenter om hjelp til faglige utfordringer. Jeg har også vært heldig og hatt et godt samarbeid med HVL under masteren, som gjør at jeg har fått nyte godt av fagmiljøet både på UiB og HVL.

Les mer om studentmiljøet hos IFT

Foto/ill.:
Privat

Hva skriver du masteroppgave om? Hvorfor valgte du dette temaet?

Jeg skriver masteroppgave om storskala lagring av hydrogen offshore i et livssyklusperspektiv. Jeg valgte dette temaet fordi jeg syns storskala energilagring er utrolig spennende, og en kompleks utfordring vi må løse for å kunne gå over til et samfunn som i større grad baserer seg på fornybare energikilder. Hydrogen er en energibærer med potensiale til å bidra til å løse disse utfordringene, og derfor ønsket jeg å se nærmere på storskala lagring av hydrogen, og hvilke utfordringer og muligheter som kan ligge i hydrogenlagring offshore, både i et praktisk perspektiv og i et klimamessig perspektiv.

Les mer om forskergruppen Reservoarfysikk – Energiteknologi og CO2 lagring (CCUS)

Hva er den viktigste kompetanse du har utviklet deg som masterstudent?

Evnen til å utarbeide mine egne arbeidsoppgaver og sortere hvordan tiden skal brukes, er en egenskap jeg føler jeg har tilegnet meg spesielt som masterstudent. Jeg skriver en oppgave som jeg har vært med å definere selv, noe jeg føler har stilt høyere krav til at jeg selv finner ut hvordan jeg løser oppgaven. En kompetanse jeg enda jobber med og som jeg har utviklet meg mye på, er å formidle resultater på en konsis måte. Jeg har også tilegnet meg kunnskaper om hvordan jeg kan bruke en del av den kunnskapen jeg har opparbeidet meg i løpet av studietiden, samt sette meg effektivt inn i nye emner.

Foto/ill.:
Privat

Deltok du i relevante aktiviteter i studietiden? (arbeid, verv, utveksling etc.)

Jeg har jobbet hele studieløpet, i mange år i bakeri, før jeg begynte i relevant jobb ved siden av på masterårene. Jeg har også hatt et frivillig verv i en miljøorganisasjon, og deltatt på relevante aktiviteter på fritiden, som innovasjonskonkurranser. Det har gitt meg mye å kunne være med på ulike relevante aktiviteter på fritiden, både jobb, verv og innovasjonskonkurranser, og man er utrolig heldig som student å kunne delta på masse ulike spennende arrangementer!

Jeg var på utveksling våren 2020, der oppholdet dessverre avbrutt av korona. Jeg syns utveksling var en fantastisk erfaring til tross for korona, og vil virkelig anbefale andre som har muligheten å dra på utveksling! Til tross for at jeg bare var der til mars, har jeg i dag i 2022 fortsatt kontakt med mange av de jeg var på utveksling med, og vi planlegger å møtes i Europa i sommer. Så til tross for et kort opphold, har jeg med meg utrolige gode erfaringer fra utvekslingsoppholdet. Faglig var det også utrolig spennende å være på utveksling, og jeg benyttet muligheten til å ta mange emner som jeg ikke fikk tatt her hjemme, noe som gjorde at jeg også syns jeg fikk veldig godt faglig utbytte av utvekslingssemesteret.

Les her om hvordan du kan dra på utveksling

Har du noen tips og råd til ferske masterstudenter?

Hehe, skummelt å gi råd når man ikke har kommet i mål enda selv - men jeg syns det har fungert veldig fint å finne en god balanse mellom det å ha rutiner, og utnytte den friheten man har som masterstudent. Jeg har for det aller meste hatt helt vanlige, rutinefaste arbeidsdager - men dette har tillatt at på en strålende solskinnsdag eller på en pudderdag så kan jeg utnytte det. Frihet med måtehold er kanskje mitt beste råd - og hvis man 9.5/10 dager har fulle, strukturerte dager, så gjør fridagene der man nyter den ekstra friheten man har, enda mer godt for hode og kropp. Så tar man det kanskje igjen med en selv kveld på sal senere i semesteret …

Foto/ill.:
Privat