Hjem
Reservoarfysikk – Energiteknologi og CO2 lagring (CCUS)

Tidligere studenter ved CCUS

Forskergruppen reservoarfysikk har veiledet mange studenter gjennom årene, både fra masterprogrammet i reservoar og geoenergi og det 5-årige sivilingeniørstudiet i energi. Les om deres erfaringer under masterstudiet.

(f.v.) Monica Charro Espinosa, Daniela Delgado Rojas, Maria Camila Benjumea, Frank Viveros Acosta, Jacquelin Elizabeth Cobos Mora.
Foto/ill.:
Merry Ho