Hjem
Petroleums- og prosessteknologi

Reservoarfysikk

Olje og gass er ikke fornybare energikilder, og Norge har derfor et stort ansvar for å utvinne så mye som mulig av disse ressursene før feltene ikke blir økonomisk drivverdige med dagens utvinningsteknologi. På norsk kontinentalsokkel kan dette intreffe i løpet av de neste 20 årene og innen den tid må vi framskaffe den nødvendige kunnskap om hvordan utvinningen kan økes.

Forskningsgruppen i reservoarfysikk ved Institutt for fysikk og teknologi har som målsetting å drive strategisk grunnforskning for å forbedre den fysiske karakteriseringen av olje- og gassreservoarer og øke forståelsen av transportmekanismer for olje, gass og vann i porøse bergarter for å kunne bidra til økt oljeutvinning.

Forskningen drives i nært samarbeid med oljeindustrien, som i betydelig grad bidrar med finansiell støtte og i samarbeidsprosjekter tilbyr studenter og forskere tilgang til selskapenes egne ressurser. Ca. 70% av uteksaminerte kandidater blir ansatt i oljeselskaper, 20% fortsetter som forskere ved universitet eller høyskoler, og de resterende tar jobb ved videregående skoler eller i privat industri. For tiden er det stor etterspørsel etter kandidater i denne sektoren.