Hjem
Petroleums- og prosessteknologi
Success

Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME)

Petroleums- og prosessteknologi er med i FME senter SUCCESS (SUbsurface CO2 storage – Critical Elements and Superior Strategy)

Klimautfordringen er en av de viktigste utfordringene i dette århundret. For å løse den trengs utvikling og anvendelse av teknologi for fangst og lagring av CO2 (CCS). CO2-fangst er en kostnadskrevende og kompleks prosess. Mye forskning og utvikling er gjort på dette området, men det har vært lagt mindre vekt på CO2-lagring. og bidrar med eksperimentell forskning på CO2-strømning i porøse bergarter samt modellering av mineralreaksjoner.

 

Senteret er et bredt samarbeid mellom industri og forskningsinstitusjoner i Norge. Les mer om SUCCESS her.