Hjem
Petroleums- og prosessteknologi

Masteroppgaver

Cand.Scient fram til 2005, Mastergrad etter 2006.

2014

Sunniva Brudvik Fredriksen

Experimental Study of Diffusive Oil Recovery during Low Salinity Waterflooding and Miscible CO2 Injection in Sandstones and Shales

Veiledere: Martin Fernø og Arne Graue
Første jobb etter eksamen: UiB

 

Ingrid Eikemo Opdal

Mobility Control by CO2-foam Injection for Intergrated EOR

Veiledere: Martin Fernø og Arne Graue
Første jobb etter eksamen: Halliburton

 

Kristine Bø

Mobility Control for CO2 EOR in Heterogeneous Reservoirs

Veildere: Martin Fernø og Arne Graue
Første jobb etter eksamen: National Oilwell Varco


Vegard Havre Paulsen

An Experimental Study of CO2 Sequestration in Saline Aquifers and Gas Hydrates

Veildere: Geir Ersland og Arne Graue
Første jobb etter eksamen: ?

 

Julia Selvåg

Vanninjektivet og svekking av kalk under injeksjon av kaldt vann

Veildere: Bergit Brattekås og Arne Graue
Første jobb etter eksamen: ?

 

2013

Christian Hågenvik

CO2 Injection in Hydrate Bearing Sandstone with Excess Water

Veiledere: Geir Ersland og Arne Graue

Første jobb etter eksamen: Statoil

 

Ary Ahmed

En eksperimentell studie av CO2 injeksjon for økt oljeutvinning i oppsprukket kalk

Veiledere: Martin Fernø og Arne Graue

Første jobb etter eksamen: Wintershall

 

Hans Berge

Hydrate formation and CO2 - CH4 exchange in sandstone - An experimental study with emphasis on the role of initial brine saturation and salinity

Veiledere: Geir Ersland og Arne Graue

Første jobb etter eksamen: ?

 

Thomas Mathiassen

En eksperimentell studie av CO2 lagring i sedimentære bergarter ved bruk av ulike avbildingsteknikker
Veiledere: Geir Ersland og Arne Graue

 

Kamal Ahmed

CO2 injeksjon for økt oljeutvinning i kalk

Veiledere: Martin Fernø og Arne Graue

Første jobb etter eksamen: Wintershall

 

Stuart Baird 

CO2 EOR by Diffusion in Fractured Chalk

Veiledere: Martin Fernø og Arne Graue

Første jobb etter eksamen: -

 

Reza Hossainpoor

Catalysts for Enhanced CO2-CH4 Exchange in Natural Gas Hydrates. An experimental feasibility study of exchange enhancement by use of chemical additives

Veiledere: Geir Ersland og Arne Graue

Første jobb etter eksamen: Wintershall 

 

Stig  Andre Winter Langlo

Enhanced Oil Recovery by CO2 and CO2-foam Injection in Fractured Limestone Rocks

Veiledere: Martin Fernø og Arne Graue

Første jobb etter eksamen: Statoil

 

Truls Håheim Hamre

Methane Production from Natural Gas Hydrates. Impact of Temperature on CH4 -CO2 Exchange rate in Hydrate Bearing Sandstone

Veiledere: Geir Ersland og Arne Graue

Første jobb etter eksamen: Halliburton

 

Tom Ydstebø

Enhanced Oil Recovery by CO2 and CO2-Foam in Fractured Carbonates

Veiledere: Martin Fernø og Arne Graue

Første jobb etter eksamen: -

 

 

Stig Holme Lie

Diffusion as an Oil Recovery Mechanism During CO2 Injection in Fractured

Reservoirs

Veiledere: Martin Fernø og Arne Graue

Første jobb etter eksamen: Eni

 

2012

Glenn Andre Dåtland Kvinge

En eksperimentell studie av CO2 lagring i sandstein og kalkstein med bruk av ulike avbildningsteknikker

Veiledere: Geir Ersland og Arne Graue

Første jobb etter eksamen: Ross Offshore

 

Malin Haugen

CO2 Injection in Fractured Chalk for Enhanced Oil Recovery

Veiledere: Geir Ersland og Arne Graue

Første jobb etter eksamen: ConocoPhillips

 

Ane Skibenes

Injeksjon av CO2-skum for økt oljeutvinning i oppsprukket karbonatbergart under ulike fuktforhold

Veiledere: Martin Fernø og Arne Graue

Første jobb etter eksamen: Statoil

 

Torstein Fjelltveit Skagseth

An Experimental Study of CO2 Injection for Improved Oil Recovery in Fractured Chalk

Veiledere: Geir Ersland og Arne Graue

Første jobb etter eksamen: Schlumberger

 

Eirik Fosse

Et Eksperimentelt Studie av CO2-injeksjon for Oljeutvinning i Kalk.

Veiledere: Geir Ersland og Arne Graue

Første jobb etter eksamen: Halliburton

 

Andreas Lien

Investigating the Effect of Oil Composition, Fractures, Intial Saturation and Wettability on C02-EOR in Chalk 

Veiledere: Geir Ersland og Arne Graue

Første jobb etter eksamen: Statoil

 

Anders Cristophersen

Økt oljeutvinning ved injeksjon av CO2-skum i en oppsprukket karbonatbergart ved forskjellige fuktforhold

Veiledere: Martin Fernø og Arne Graue

Første jobb etter eksamen: Statoil

 

Jorn-Anders Fløysand Tveit

An Experimental Study of Water Mixing in Carbonate Rocks Using Different Imaging Techniques

Veiledere: Martin Fernø og Arne Graue

Første jobb etter eksamen: ENI

 

Nicolai-Ivar Majlaton

A Visual Study of CO2 Injection at the pore-scale Using Micromodes

Veiledere: Martin Fernø

Første jobb etter eksamen: -

 

Håvard Nakken Follesø

Fluid Displacements during Multiphase Flow Visualized at the Pore Scale Using Micromodels

Veiledere: Arne Graue og Martin Fernø

Første jobb etter eksamen: Statoil

 

2011

Stina Pedersen

 

Veiledere:  Arne Graue

Første jobb etter eksamen: Statoil

 

Nima Mani

Veiledere: Arne Graue og Martin Fernø

Første jobb etter eksamen: Statoil

 

Lars Petter Hauge

Resistivity measurements during gas hydrate formation and subsequent CO2 injection in porous sandstone

Veiledere: Geir Ersland og Arne Graue

Første jobb etter eksamen: UiB

 

Sondre Svenningsen

An experimental study of CO2 injection for enhanced oil recovery

Veiledere: Geir Ersland og Arne Graue

Første jobb etter eksamen: Statoil

 

Kjell-Rune Hoff

Eksperimentell og numerisk studie av CO2 injeksjon for økt oljeutvinning

Veiledere: Geir Ersland og Arne Graue

Første jobb etter eksamen: Baker Hughes

 

Bjarte Børve

Økt oljeutvinning i kalk basert på potensialbestemmende ioner for endring av fukt

Veiledere: Arne Graue og Martin Fernø

Første jobb etter eksamen: Statoil

 

Sigurd Nybø

Skaleringskriterier for vannflømming i sandstein og tertiær oljeutvinning ved bruk av CO2

Veiledere: Arne Graue og Martin Fernø

Første jobb etter eksamen: -

 

 

Hilde Tokheim Nistov

En eksperimentell studie av økt oljeutvinning i oppsprukne reservoar ved bruk av polymergelè og surfaktanter

Veiledere: Arne Graue og B. Brattekås

Første jobb etter eksamen: Halliburton

 

Øyvind Eide

Integrated EOR and Waterflood Stability Criteria in Carbonate Rock

Veiledere: Arne Graue og Martin Fernø

Første jobb etter eksamen: UiB

 

Jarand Gauteplass

Primærdreneringsprosesser ved bruk av gass målt med porøs plate, sentrifuge og under skuminjeksjon for økt oljeutvinning

Veiledere: Arne Graue og Martin Fernø

Første jobb etter eksamen: UiB

 

2010

Nyheim, Arita

Vannbasert EOR I oppsprukne bergarter – økt oljeutvinning ved kjemikalietilsetning i injeksjonsvannet

Veiledere: Arne Graue 

Første jobb etter eksamen: Roxar

 

Grønsdal, Reidar

Økt oljeutvinning I kalk basert på vannkjemi og potensialbestemmende ioner for endring av fukt

Veiledere: Arne Graue

Første jobb etter eksamen: Baker Hughes

 

2009

Birkedal, Knut Arne
Thesis: “Hydrate Formation and CH4 Production from Natural Gas Hydrates - Emphasis on Boundary Conditions and Production Methods. Bergen: University of Bergen.”

Veiledere: Arne Graue

Første jobb etter eksamen: UiB (PhD)

 

Brattekås, Bergit
Thesis: “EOR by Polymer Gel Extrusion through Fractures: An Experimental Study of Water Leakoff as Function of Flow Rate, Wettability and Relative Permeability.”

Veiledere: Arne Graue

Første jobb etter eksamen: UiB (PhD)

 

Hansen, Beate
Thesis: “Evaluating tertiary water based EOR methods on the Veslefrikk field, with emphasis on analyzing sodium silicate injection by numerical simulation.”

Veiledere: Arne Graue

Første jobb etter eksamen: Statoil

 

Ngo, Thy
Thesis: “Hydrate formation, permeability and CH4 production from CH4-hydrates.”

Veiledere: Arne Graue

Første jobb etter eksamen: -

 

Odland, Jonas
Thesis: “Hydratdannelse og metanproduksjon fra naturlig gasshydrat - produksjonsmetoder og resistivitetsutvikling.” .

Veiledere: Arne Graue

Første jobb etter eksamen: Sea drill A/S

2008

Marianne Berge

Thesis: “ Waterbased EOR in Carbonates by Adding Sulphate or Surfactants to Injection Water, and Determine the Impacts on the Oil Recovery at V arious Wettabilities Using NMR Technology"

Veiledere: Arne Graue

Første jobb etter eksamen: ResLab Integration AS

 

Lejla Tipura

Thesis: “EOR in Fractured Carbonate Reservoirs by Wettability Reversal"

Veiledere: Arne Graue

Første jobb etter eksamen: Odin Petroleum

 

Haldis Riskedal

Thesis: "Wettability and Rock Characterization of Heterogeneous Limestone Utilizing NMR"

Veiledere: Arne Graue

Første jobb etter eksamen: StatoilHydro

 

Jorunn Åsheim

Thesis: " EOR in Fractured Carbonate Reservoirs by Wettability Reversal (In English)"

Veiledere: Arne Graue

Første jobb etter eksamen: StatoilHydro

 

Oskar Johansen

Thesis: " Experimental and Numerical Study of Mixing of Injection Water and In-Situ Water During Oil Production Using an NTI Technique, and Determening Oil Recovery in a Tertiary Miscible CO2 Flood Using MRI"

Veiledere: Arne Graue

Første jobb etter eksamen: ResLab Integration AS

 

Sjur Wiggo Jensen

Thesis: "An Experimental Study of Miscible Displacement in Carbonate Rocks"

Veiledere: Arne Graue

Første jobb etter eksamen: Halliburton

 

2007

Åsmund Haugen

Thesis: “ Experimental and Numerical Study of Two Phase Flow in Fractured Limestone"

Veiledere: Arne Graue

Første jobb etter eksamen: UiB (PhD)

 

Øyvind Bull

Thesis: "An Experimental and Numerical Study of Oil Recovery Mechanisms in Fractured Chalk at Neutral Wettability Conditions"

Veiledere: Arne Graue

Første jobb etter eksamen: Hydro

 

2005

Martin Fernø

Thesis: "Experimental investigation of Rock Characteristics and Waterflood Oil Recovery in Outcrop Carbonate Rock at Various Wettability Conditions"

Supervisor: A. Graue

First Job Affiliation: UiB (PhD)

 

Amund Brautaset

Thesis: " Experimental an Numerical Investigation of the Dynamic Relationship between In-Situ Pressure and Fluid Saturation During Waterfloods at Different Wettabilities"

Supervisor: A. Graue

First Job Affiliation: UiB (PhD)

 

Jarle Husebø

Thesis: " Methane Production from Hydrates in Porous Media During CO2 Sequestration"

Supervisor: A. Graue

First Job Affiliation: UiB (PhD)

Geir Ersland

Thesis: "Experimental Investigation of Fluid Flow in Fractured Reservoirs Utilizing Nuclear Tracer- and Magnetic Resonance Imaging"

Supervisor: A. Graue

First Job Affiliation: UiB (PhD)

 

2004

Jostein Skretting

Thesis: " Experimental and Numerical Study of Mixing of Connate Water and Injection Water in Oil Production by Water Injection at Various Rates"

Supervisor: A. Graue

First Job Affiliation: UiB (PhD)

 

Pål-Ove Sukka

Thesis: “Improving the Nuclear Tracer Imaging Centrifuge Method for Measuring In-Situ Capillary Pressure and Comparison with Other Methods"

Supervisor: A. Graue

First Job Affiliation: Hydro

 

Magne Torsvik

Thesis: " Wettability Alteration for Studies of Oil Recovery at Less Water-Wet Conditions and at Various Differential Pressures" (in Norwegian)

Supervisor: A. Graue

First Job Affiliation: Reslab

Else B. Johannesen

Thesis: " NMR Characterization of Wettability Alterations Using Different Crude Oils" (in Norwegian)

Supervisor: A. Graue

First Job Affiliation: UiB (PhD)

 

Marianne Steinsbø

Thesis: " Oil Recovery by Spontaneous Imbibition and Waterfloods of Transition Zones in Chalk" (in Norwegian)

Supervisor: A. Graue

First Job Affiliation: UiB (PhD)

 

2001

Kjartan Nesse

Thesis: " A Numerical and Experimental Study of Waterflood Properties for Fractured Chalk at Moderately-Water-Wet Conditions" (in Norwegian)

Supervisor: A. Graue

First Job Affiliation: Norsk Hydro

 

2000

Johannes Ramsdal

Thesis: " Experimental Studies of Oil Recovery Mechanisms in Fractured Chalk at Various Wettabilities" (in Norwegian)

Supervisor: A. Graue

First Job Affiliation: Norsk Hydro

 

Eirik Aspenes

Thesis: " Impacts of Wettability on In-Situ Water Mobility and Oil recovery in Chalk Reservoirs"

Supervisor: A. Graue

First Job Affiliation: UiB (PhD)

 

Harald Krüger

Thesis: " NMR Chararcterization of Methane in an Artificial Porous Medium "

Supervisor: Jan R. Lien

First Job Affiliation: UiB (PhD)

 

1999

Robert Moe

Thesis: " Numerical and Experimental Investigation of Oil Recovery in Fractured Chalk"

Supervisor: A. Graue

First Job Affiliation: UiB (PhD)

 

Randi Valestrand

Thesis: " The Impact of permeability Heterogeneities on Flow Function Estimation"

Supervisor: K. Kolltveit

First Job Affiliation: UiB (PhD)

 

Thomas Bognø

Thesis: " Numerical and Experimental Investigations of Waterfloods in Chalk Emphasizing Impacts of Wettability and Fractures"

Supervisor: A. Graue

First Job Affiliation: UiB (PhD)

 

1998

Svein Olav Dyrhol

Thesis: " Studie av to-og trefase relativ permeabilitet i reservoar materiale"

Supervisor: A. Skauge

First Job Affiliation: Teacher

 

1997

Anne Elisabeth Indrebø Haga

Thesis: "Instrumentation of a Vertical Flow-Rig and Studies of Horizontal and Vertical Three-Phase Flow in Chalk " (in Norwegian)

Supervisor: A. Graue

First Job Affiliation: Teacher (Navy)

 

1996

 

Nina E. Bjørnevoll (Dept. of Geology)

Thesis: " Experimental Developement of Fractures in Porous Sandstone, and the effect of Fractures on Permeability" (in Norwegian)

Supervisor: A. Graue (co-sup)

First Job Affiliation: PPCo Norway

 

Geir S. Håskjold

Thesis: "Estimering av relativ permeabilitet og kapillartrykk frå tyngdedrenering"

Supervisor: K. Kolltveit

First Job Affiliation: Norsk Hydro

 

Kari Nordås

Thesis: "Capillary Pressure Determined from Centrifuge Data "

Supervisor: K. Kolltveit / J.E. Nordtvedt

First Job Affiliation: Texas A&M

 

Sverre Hetland

Thesis: " Experimental Studies of Oil Production by Waterflooding in Fractured Chalk" (in Norwegian)

Supervisor: A. Graue

First Job Affiliation: ResLab A.S.

 

1995

Steinar Takvam

Thesis: "Analyse av tyngdedrenering"

Supervisor: K. Kolltveit

First Job Affiliation:

 

 

Erik S. Pedersen

Thesis: "Two Dimensional Saturation Imaging in Heterogeneous Media" (in Norwegian)

Supervisor: A. Graue

First Job Affiliation: Statoil

 

Marianne Kjøde Lie

Thesis: " Evaluation of Outcrop Chalk as Analogues for North Sea Chalk Reservoirs"

Supervisor: A. Graue

First Job Affiliation: Geco

 

Egil Boye Petersen

Thesis: "A Study of Multiphase Flow in Dania Outcrop Chalk " (in Norwegian)

Supervisor: A. Graue

First Job Affiliation: ResLab A.S.

 

Terje Eilertsen

Thesis: " Experiments and Simulation of Immiscible Flow in Crossbedded Reservoir Models"

Supervisor: A. Graue

First Job Affiliation: Fina

 

1994

Elisabeth Rose

Thesis: " Studies of Capillary Numbers by Fluid Displacement in Porous Rocks, Simulations and Experiment Studies of Gravity Drainage " (in Norwegian)

Supervisor: A. Graue

First Job Affiliation: Total

 

Hege Urkedal

Thesis: "Sensitivity Analysis and Estimation of Relative Permeability and Capillary Pressure Functions from Transient and Equilibrium Steady State Data"

Supervisor: K. Kolltveit

First Job Affiliation: Rogalandforskning

 

Elisabeth Tonheim

Thesis: "Establishing Various Wettability Conditions in Outcrop Chalk " (in Norwegian)

Supervisor: A. Graue

First Job Affiliation: Teacher (Gymnas)

 

Bjørn Gerry Viksund

Thesis: "Imbibitions Properties in Chalk during Waterfloods" (in Norwegian)

Supervisor: A. Graue

First Job Affiliation: Statoil

 

André Sylte

Thesis: " Tre-Fase strøm i porøse medier: En simuleringsanalyse"

Supervisor: K. Kolltveit

First Job Affiliation: Rogalandsforskning

 

Johne Alex Larsen

Thesis: "Tre-Fase strøm i porøse medier: En simuleringsanalyse"

Supervisor: K. Kolltveit

First Job Affiliation: Norsk Hydro

 

1991

Frank Hovland

Thesis: "Et studie av gravitasjons- og viskøse krefters innvirkning på fortrengningsprosesser i lagdelte reservoarstrukturer ved hjelp av en analytisk og numerisk modell"

Supervisor: K. Kolltveit / J.E. Nordtvedt

First Job Affiliation: Rogalandsforskning

 

Magnar Aga

Thesis: "Bruk av Levenberg-Marquardt algoritme og B-spline parameterisering til å bestemme de karakteristiske funksjonene til det porøse mediet"

Supervisor: K. Kolltveit / J.E. Nordtvedt

First Job Affiliation: Statoil

 

1990

Per Mongstad

Thesis: " "

Supervisor: A. Skauge

First Job Affiliation: Norsk Hydro

 

Erling Nikolai Kindem

Thesis: "En undersøkelse av økt oljeutvinning fra en sandsteinsblokk ved hjelp av akustisk og termisk stimulering "

Supervisor: J.R. Lien

First Job Affiliation: Hydro

 

Einar Ebeltoft

Thesis: " Eksperimentelle studier av Zanthanflømming i porøse medium"

Supervisor: J.R. Lien

First Job Affiliation: Rogalandsforskning

 

1989

Bjørn Matre

Thesis:

Supervisor: A. Skauge

First Job Affiliation: Rogalandsforskning

 

Bjørn Arne Kvanvik

Thesis: "Bestemmelse av relative permeabiliteter ved fortrengningsprosesser i lange kjerner; to-fase systemer"

Supervisor: K. Kolltveit

First Job Affiliation: Rogalandsforskning

 

1988

Eirik Søndenå

Thesis: "Utvikling av utstyr for måling av kapillartrykkskurven ved reservoar-betingelser"

Supervisor: K. Kolltveit

First Job Affiliation: Geco

 

1986

Aase Charlotte Bøe Tjølsen

Thesis: "Eksperimentelle studier av olje/vann fortrengninger i sandsteinskjerner. Deteksjon og beregning av metningsprofiler ved bruk av radioaktiv merkingsmetode"

Supervisor: J.R. Lien / K. Kolltveit

First Job Affiliation: Norsk Hydro

 

Jan-Eirik Nordtvedt

Thesis: "Eksperimentelle studier av olje/vann fortrengninger i sandsteinskjerner. Fortrengningseksperiment gjort ved bruk av radioaktiv merkingmetode sammenholdes med matematiske studier"

Supervisor: J.R. Lien / K. Kolltveit

First Job Affiliation: Statoil