Hjem
Petroleums- og prosessteknologi

Integrert EOR

IEOR prosjektet vektlegger forskning på oljeutvinning fra oppsprukne og heterogene reservoarer. Avbildning ved hjelp av magnetisk resonans (MRI), røntgen CT og kjernefysiske tracere brukes til å bestemme fasemetninger og strømningsmønster i oppsprukket reservoarblokker på ulike skalaer og ved ulike fuktforhold.

Målet for forskningen på integrert EOR er å bestemme de ulike mekanismene for hvordan oljen fortrenges og kombinere strategier for maksimal oljeutvinning. Følgende EOR teknikker brukes enkeltvis eller kombinert for en integrert tilnærming:

  • CO2 flømming ved blandbare og ikke-blandbar forhold
  • Mobilitetskontroll ved hjelp av skum og polymergeleer for å redusere permeabilitet i sprekker
  • Surfaktantinjeksjon i sprekknettverket for å endre fukten på sprekkoverflaten og dermed fremme brodannelse og kapillærkontakt over sprekker i påfølgende injeksjoner av vann og/eller CO2.

Numerisk simulatorer og poreskalamodellering vil bli brukt til å matche de eksperimentelle dataene.