Hjem
Petroleums- og prosessteknologi

Nasjonal forskerskole i petroleumsfag

Forskerutdanningen innen petroleumsfag ved norske universiteter vil styrkes og effektiviseres ved et koordinert tverrfaglig nasjonalt samarbeid mellom norske universiteter med slik utdanning. Nasjonal forskerskole i petroleum er etablert for å bidra til en slik koordinering.

Forskerskolen vil være et tilbud til PhD studenter i petroleumsrelaterte fag om koordinert undervisning, seminarer og konferanser; samt gi tilgang til en møteplass for PhD studenter og for deres veiledere.