Hjem
Petroleums- og prosessteknologi
Forskningsprosjekt NFR/CLIMIT-projsekt 2010-2013

In-situ imaging of CO2 flow, storage and entrapment in subsurface aquifers and hydrocarbon reservoirs

Petroleum- og prosessteknologi deltar i CLIMIT programmet med grunnleggende eksperimentell forskning på strømninger av CO2 i bergarter med mål om sikker lagring. Den eksperimentelle aktiviteten har, sammen med numeriske simuleringer, som mål å bedre forstå mekanismene for transport og lagring av CO2 i geologiske formasjoner.

Klimagassen CO2 har gunstige kvaliteter som muliggjør CO2-lagring i kombinasjon med utvinning av gass fra gasshydrater og økt oljeutvinning i modne oljefelt.Eksperimentelt er det vist at CO2 kan lagres termodynamisk stabilt i hydrat; i dette prosjektet er disse eksperimentene utført ved ulike fysiske randbetingelser for å bestemme mengde og lagringsrate av CO2 i hydrat. Lagringsmetoden har den fordel at metangass blir spontant produsert fra hydratet, uten energitilførsel, og gir tilgang til enorme mengder naturgass. Metoden, som er utviklet i et tidligere NFR prosjekt, er nettopp bekreftet i en storskala CO2 injeksjonstest i Alaska i et samarbeid mellom ConocoPhillips, JOGMEC og US DOE. CO2 lagring i dype saltvannsformasjoner er også eksperimentelt studert i laboratoriet fra innfangning på porenivå til oppskalerte eksperimenter med avbildning av CO2 migrasjon.

 

Det er demonstrert en ny metode for CO2 avbildning i samarbeid med Haukeland Univ. sykehus, hvor for første gang medisinsk Positron Emisjon Tomografi (PET) eksplisitt avbilder CO2 strømning i porøse bergarter. Det er også demonstrert at CO2 kan lagres i oppsprukne modne oljefelt dersom det samtidig injiseres en egnet surfaktant (såpe). Det resulterende CO2 skummet blir svært viskøst og lagres effektivt samtidig som utvinningsgraden forhøyes betydelig.