Hjem
Petroleums- og prosessteknologi
Forskningsgruppen i Petroleums-og Prosessteknologi

Forskningsaktiviteter

Forskningsgruppen i Petroleum-og Prosessteknologi forsker innen en bredt energi-spekter med fokus på gasshydrater, øktoljeutvinning og CO2 lagring.

Forskergruppen består av to hovedaktiviteter

Reservoarfysikk og Termodynamisk modellering