Hjem
Petroleums- og prosessteknologi

Laboratorier

Petroleums-og prosessteknologi har 6 laboratorier ved institutt for fysikk og teknologi

1. Studentlaboratoriet

2. Eldingslaboratoriet

3. Hydratlaboratoriet

4. Sentrifugelaboratoriet

5. Eksperimenthallen

6. Mikrolaboratoriet