Hjem
Petroleums- og prosessteknologi

Studentlab

Studentlab brukes til laborakurset PTEK214 og til preparering av kjerneprøver

Foto/ill.:
IFT Resfys