Hjem
Programutviklingsteori

Masteroppgaver i programutvikling

Nedenfor er en lenke til oversikt over en del av masteroppgavene som tilbys av PUT-gruppen. Det lønner seg å snakke med potensielle veiledere, som ofte kan ha ideer som ikke er listet opp her. Det er også ofte mulig å tilpasse en oppgave i samarbeid med veileder.

Å studere programutvikling

Master i programutvikling har to spesialiseringer: programutviklingsteori og progrogramutvikling.  Programutviklingsteori baserer seg på logikk, algebra og formelle metoder.  Masterstudiet i programvareutvikling er et samarbeid med Høgskolen i Bergen, og er mer rettet mot programmering og systemutvikling.

Ved Institutt for informatikk ved UiB kan du være med på å utvikle morgendagens programmeringsteknologi, med vekt på utviklingsmetoder, språkabstraksjoner, og verktøystøtte.

Masteroppgavene er forslag som utarbeides videre i samråd med veileder. Det går an å dra oppgavene i flere retninger, eller se på relaterte problemstillinger. Oppgavene egner seg for studenter som liker programmering, og er interessert i å jobbe i krysningen mellom teori og praksis.

Alle oppgavene åpner for samarbeid med forskere internasjonalt.

https://put.ii.uib.no/student-project-topics/project-topics.html