Hjem
Forskergruppe for radikal filosofi og litteratur
Nyheter

Konferanse: The Renaissance of Psychoanalysis

Litteraturhuset i Bergen og RFL inviterte gjester fra inn- og utland for å belyse psykoanalysen fra et filosofisk, politisk, historisk, juridisk og estetisk ståsted.

Neste
Renata
Filosof Renata Salecl fra Universitetet i Ljubljana og University of London var konferansens midtpunkt. Hun jobber i skjæringspunktet mellom psykoanalyse, kriminologi, jus og sosiologi.
Foto/ill.:
RFL
1/9
Panel 1
Fra venstre: Kari Jegerstedt spør Vladimir Safatle, Renata Salecl, Henrik Jøker Bjerre om hvorvidt vi kan snakke om en renessanse for psykoanalysen i samfunnet så vel som i akademia.
Foto/ill.:
RFL
2/9
Listen
Fra venstre: Renata Salecl og Leif Dahlberg i samtale med Frode Helmich Pedersen om psykoanalysens plass i jusen og kriminologiens verden.
Foto/ill.:
RFL
3/9
Publikum
Publikum bidro med interessante spørsmål underveis i konferansen.
Foto/ill.:
RFL
4/9
Safatle
Vladimir Safatle, professor i filosofi ved Universitetet i São Paulo i Brasil, holdt innlegg om affektenes funksjon i den politiske diskursen.
Foto/ill.:
RFL
5/9
Bjerre
Henrik Jøker Bjerre, lektor ved Universitetet i Aalborg og medlem av Center for Vild Analyse, forteller engasjert om lacaniansk psykoanalyse for et bredere publikum.
Foto/ill.:
RFL
6/9
Friis
Håvard Friis Nilsen argumenter for hvorfor han mener at Freud var republikaner. Han gjorde også rede for psykoanalysens dramatiske historie i Norge, som var særlig influert av Wilhelm Reich.
Foto/ill.:
RFL
7/9
Humananimal
Magnus Bøe Michelsen modererte Gisle Selnes' innlegg om psykoanalysens dyr og Ellen Mortensen om feministiske og skeive perspektiver på psykoanalysen.
Foto/ill.:
RFL
8/9
Semilokalt
Fra venstre: Magnus Bøe Michelsen, Stehn A. Mortensen, Sofie Marhaug, Isabelle Letellier, Kjell Roger Soleim. Her analyserer Soleim Sylvi Listhaugs såkalte «norske verdier» ved hjelp av Lacans mesterdiskurs.
Foto/ill.:
RFL
9/9
Tilbake

Hovedinnhold

I en rekke på fem arrangementer ble det under konferansen satt søkelys på de siste årenes fornyede interesse for psykoanalyse, særlig innenfor litteratur og kulturanalyse. Er vi vitne til psykoanalysens gjenfødelse? Hvorfor har den i så fall gjenoppstått nå? Hva kan den si oss om dagens mennesker og samfunn som andre fagområder ikke kan? Er den et supplement eller et alternativ til nevrobiologiske og kognitive forklaringsmodeller?

Et stort og variert publikum var til stede på Litteraturhuset i Bergen under panelsamtaler viet psykoanalyse i lov og rett, politikk, kultur og kritikk, samt psykoanalysens historie i Norge. Blant de inviterte hovedtalerne var filosof Renata Salecl, seniorforsker ved Universitetet i Ljubljana og professor ved Birkbeck College, University of London, filosof Vladimir Safatle, professor i filosofi ved Universitetet i São Paulo, Brasil, filosof Henrik Jøker Bjerre, lektor ved Universitetet i Aalborg og medlem av Center for Vild Analyse, for tiden aktuell med boken Handl!, medie- og litteraturviter Leif Dahlberg, professor ved Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm, postdoc.stipendiat Isabelle Letellier, historiker Håvard Friis Nilsen, førsteamanuensis ved Høgskolen i Lillehammer, og psykiater Svein Haugsgjerd, som også er praktiserende psykoanalytiker.