Hjem
Forskergruppe for radikal filosofi og litteratur

Om forskergruppen

Forskergruppen Radikal filosofi og litteratur (RFL) er et forum for forskere og stipendiater som er opptatt av litteraturens og filosofiens kritiske potensial.

Hovedinnhold

Gruppen har ingen politisk plattform, men knyttes sammen av interessen for spørsmålet om betingelser for forandring av ideologiske og økonomiske strukturer: Hvilken funksjon har filosofien og litteraturen i forbindelse med slike hendelser? Hvordan kan litteraturen bidra til å utvide erfaringen av hva som er mulig å forandre? Kan filosofien tenke det politiske?

Fransk filosofi, psykoanalyse, marxisme og litteraturteori fra det siste halve århundret utgjør en viktig del av gruppens referanseramme. Men det konkrete arbeidet kan like gjerne dreie seg om filosofiske tekster fra andre epoker, det være seg den greske antikken, barokken, tysk idealisme – eller også videreutviklingen av dette tankegodset i nye kontekster og på nye kontinenter. Det litterære nedslagsfeltet er bare begrenset av medlemmenes egen fantasi og språkkompetanse.

RFL har månedlige møter der gruppens medlemmer legger frem egen pågående forskning for hverandre. Andre forskere inviteres også med jevne mellomrom til å snakke om emner gruppen kan ha interesse for og nytte av. Forskergruppen vil dessuten ta imot PhD-stipendiater og andre rekrutter med prosjekter som er relevante for gruppens aktiviteter.

RFL arrangerer i tillegg enkelte større seminarer over mer spesifikke temaer.