Hjem

Forskergruppen for antikk, middelalder­ og tidlig moderne tid

Battle of the Milvian Birdge by Giulio Romano

Forskning innen antikk, middelalder og tidlig moderne arkeologi, historie og religionsvitenskap

Forskergruppen for antikk, middelalder og tidlig moderne tid samler forskere som arbeider med perioden fra de tidligste tider og fram til ca år 1800. Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap har sterke tradisjoner innenfor disiplin- og periodebasert forskning. Forskergruppen arrangerer tverrfaglige PhD- og manuskriptseminarer og danner utgangspunkt for felles prosjekter og faglige aktiviteter med partnere innenfor og utenfor UiB.

Koordinator: Professor Eivind Heldaas Seland

Program Vår 2019

 

Forskingsområder

 

Pågående prosjekter

 

Doktorgradsprosjekt

 

Tidligere prosjekter

NeRoNENetworks in the Roman Near East (RCN)

Palmyrena: City, Hinterland and Caravan Trade between Orient and Occident (RCN)