Hjem

Forskergruppen for antikk, middelalder­ og tidlig moderne tid

Innhold

Battle of the Milvian Birdge by Giulio Romano

 

Forskergruppen for antikk, middelalder og tidlig moderne tid samler forskere som arbeider med perioden fra de tidligste tider og fram til ca år 1800. Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap har sterke tradisjoner innenfor disiplin- og periodebasert forskning. Forskergruppen arrangerer tverrfaglige PhD- og manuskriptseminarer og danner utgangspunkt for felles prosjekter og faglige aktiviteter med partnere innenfor og utenfor UiB.

Koordinator: Professor Eivind Heldaas Seland

Program Fall 2019

September 5: Manuscript seminar.

September 23-25: Workshop : City, Hinterland, and Environment: Urban Resilience in the Late Roman and Early Islamic Period. Joint Committee for Nordic research councils in the Humanities and Social Sciences, Helsinki University, Aarhus University, University of Bergen. Program to be announced. 

September 25: Guest lecture Matt Simonton, Arizona State University: Classical Greek Oligarchy – A Political History.

September 26.-27.: Workshop: The Road More Travelled, the Story Less Told: Uncovering the Ancient Roots of Modern Oligarchy. Program to be announced.

December 12: Christmas seminar.

Guest scholars:

Professor Michael Sommer, Carl von Ossietzky-Universität Oldenburg (week 41 and 42)

 

Ongoing projects

Ancient Cities (PI Simon Malmberg): The ERASMUS+ Strategic Partnership "Ancient Cities" is an international project which brings together Universities from six different European countries to enhance digital learning in the humanities. The project aims at producing the MOOC Discovering Greek & Roman Cities intended for a broad audience and a digital learning module for students of higher education institutions.

Globalization, Urbanization and Urban Religion in the Eastern Mediterranean in the Roman and Early Islamic periods. Joint Committee for Nordic research councils in the Humanities and Social Sciences exploratory workshops' grant 2018-2019. Helsinki University, Aarhus University, University of Bergen (PIs Simon Malmberg and Eivind Heldaas Seland).

Recent projects

NeRoNE: Networks in the Roman Near East (RCN)

Palmyrena: City, Hinterland and Caravan Trade between Orient and Occident (RCN)

 

Mooc – gratis nettkurs
Ancient Cities illustrasjon

Studer antikkens byer – gratis på nett

Lær om greske og romerske byer, deres utforming, historie, arkeologi og vår felles europeiske kulturarv. Oppstart 12. september.