Hjem

Forskergruppen for antikk, middelalder­ og tidlig moderne tid

Battle of the Milvian Birdge by Giulio Romano

 

Forskergruppen for antikk, middelalder og tidlig moderne tid samler forskere som arbeider med perioden fra de tidligste tider og fram til ca år 1800. Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap har sterke tradisjoner innenfor disiplin- og periodebasert forskning. Forskergruppen arrangerer tverrfaglige PhD- og manuskriptseminarer og danner utgangspunkt for felles prosjekter og faglige aktiviteter med partnere innenfor og utenfor UiB.

Koordinator: Professor Eivind Heldaas Seland

Program Spring 2020

January 23: Masterclass for Tomas Høisæter, opponent Professor Nicholas Sims-Williams (SOAS, University of London).

April 14: Guest lecture, Benjamin Allport. Moved online due to Covid-19-situation.

May 14: Guest lectures, Francesca Mazzilli and Tomáš Glomb, Seminarrom 1, Øysteinsgate 3, 13.30. Might be postponed or cancelled due to Covid-19-situation.

June: Manuscript seminar (date to be announced).

Visiting Scholars:

Professor Michael E. Smith, School of Human Evolution and Social Change, Arizona State University (cancelled due to Covid-19-situation).

Professor Roland Fletcher, University of Sydney (week 24).

Program Fall 2019

September 5: Manuscript seminar.

September 23-25: Workshop : City, Hinterland, and Environment: Urban Resilience in the Late Roman and Early Islamic Period. Joint Committee for Nordic research councils in the Humanities and Social Sciences, Helsinki University, Aarhus University, University of Bergen. Program

September 25: Guest lecture Matt Simonton, Arizona State University: Classical Greek Oligarchy – A Political History.

September 26.-27.: Workshop: The Road More Travelled, the Story Less Told: Uncovering the Ancient Roots of Modern Oligarchy. Program.

November 20: Guest lecture: A Tale of Four Projects: Archaeological Research in the Aegean Islands by the Norwegian Institute at Athens,  Zarko Tankosic, Norwegian institute at Athens. Program/abstract.

December 18: Christmas seminar

Guest scholars:

Professor Michael Sommer, Carl von Ossietzky-Universität Oldenburg (week 41 and 42)

 

Ongoing projects

Ancient Cities (PI Simon Malmberg): The ERASMUS+ Strategic Partnership "Ancient Cities" is an international project which brings together Universities from six different European countries to enhance digital learning in the humanities. The project aims at producing the MOOC Discovering Greek & Roman Cities intended for a broad audience and a digital learning module for students of higher education institutions.

Globalization, Urbanization and Urban Religion in the Eastern Mediterranean in the Roman and Early Islamic periods. Joint Committee for Nordic research councils in the Humanities and Social Sciences exploratory workshops' grant 2018-2019. Helsinki University, Aarhus University, University of Bergen (PIs Simon Malmberg and Eivind Heldaas Seland).

Recent projects

NeRoNE: Networks in the Roman Near East (RCN)

Palmyrena: City, Hinterland and Caravan Trade between Orient and Occident (RCN)

 

Mooc – gratis nettkurs
Ancient Cities illustrasjon

Studer antikkens byer – gratis på nett

Lær om greske og romerske byer, deres utforming, historie, arkeologi og vår felles europeiske kulturarv. Oppstart 2. april.
Horisont 2020
Portrett av Eivind Seland

Utenlandske forskere til Bergen med EU-finansiering

Seks europeiske forskere har fått EU-finansiering til forskeropphold ved Universitetet i Bergen gjennom programmet Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA). Fire av seks stipender går til forskningsprosjekter i samarbeid med Det humanistiske fakultet.