Hjem
Forskergruppen for antikk, middelalder­ og tidlig moderne tid

Øst-Vest nettverk i Antikkens Verden: Workshop med Adrian Pirtea

Våren 2018, den 7. og 9. mars, arrangerer Forskergruppen Antikkens verden en workshop som tematiserer den kulturelle og økonomiske kontakten mellom øst og vest. Workshopen omhandler de religiøse nettverkene på begge ender av den såkalte Silkeveien, og hvordan ideer beveget seg i begge retninger i senantikken og tidlig middelalder. Workshopen vil begge dager innledes av Adrian Pirtea, forsker ved Institut für Griechische und Lateinische Philologie, Freie Universität Berlin, som arbeider med filosofiske og religiøse strømninger i Syria, Mesopotamia og Iran, så vel som med manikeismen.

Eit manikeisk ritualle frå Turfan.
Manikeisk kulthandling framfor et alter, fra Turfan Manichaen Illuminated Codex.
Foto/ill.:
SMPK, Museum für Indische Kunst (Berlin), MIK III 4979 verso.

Hovedinnhold

Onsdag 7. mars

Seminarrom 1 (Øysteinsgt. 3)

12:15-13:00 – Adrian Pirtea: “The Messiah in China: Syriac Christianity and Manichaeism in Turfan”

  • 13:00-13:15 – Spørsmål
  • 13:15-13:30 – Pause

13:30-13:40 – Tomas Høisæter: “Migrants or monks? Buddhism’s path to Niya”

13:40-13:50 – Håkon Teigen: “Itinerant temples? Manichaean Elect in the Turfan Oasis”

13:50-14:10 – Spørsmål/Diskusjon
 

Fredag 9. mars

Seminarrom M (Sydneshaugen skole)

12:15-13:00 – Adrian Pirtea: “The Buddha in the West: Real and Imagined Knowledge about Buddhism in Late Roman Egypt”

  • 13:00-13:15 – Spørsmål
  • 13:15-13:30 – Pause

13:30-13:40 – Alexandros Tsakos: “The Legend of Barlaam and Joasaph in Nubia”

13:40-13:50 – Håkon Teigen: “Manichaean notions among the merchants of Kellis”

13:50-14:00 – Eivind Seland: “Nomadic cult in the hinterland of Palmyra”

14:00-14:10 – Tomas Høisæter: “The mythical West in the Chinese Chronicle Hou Hanshu

14:10-14:30 – Spørsmål/Diskusjon

 

Workshoppen er åpen for alle interesserte. Vel møtt!