Hjem

Forskergruppen for antikk, middelalder­ og tidlig moderne tid

Nyhetsarkiv for Forskergruppen for antikk, middelalder­ og tidlig moderne tid

Rekrutteringen av unge forskere med middelalderen som fagfelt er godt nytt for forskningsmiljøet ved UiB. Elleve ph.d.-kandidater var nylig samlet for å knytte kontakter på tvers.
Programmet for Middelalderforum er klart!
Med Roma som studiested kan UiB-studenter fordype seg i det antikke bylivet, våren 2019. 
Universitetet i Bergen har over mange år satset på historisk og arkeologisk forskning i Midtøsten og særlig Syria. Hvordan går forskningen videre på tross av den vanskelige situasjonen i regionen?
Romerrikets lange holdbarhet skyldes at sentralmakten tillot mangfold og i liten grad blandet seg bort i innbyggernes hverdagsliv.