Hjem
Bergen Stress and Sleep Group, BSSG
Sommerskole

Døgnrytmer og søvn

Mennesker bruker omtrent en tredjedel av livet sitt på å sove. Formålet med dette kurset er å gi kunnskap om døgnrytmers og søvnens funksjoner, og om de mekanismene for hvordan forstyrrelse av døgnrytme og søvnmangel degraderer mental og fysisk helse, sikkerhet og produktivitet - og øker risikoen for ulykker og feil.

BSSG
Foto/ill.:
BSSG

Hovedinnhold

Sommerskolen blir arangert 6. – 12. August 2017 av Norsk Forskerskole i Nevrovitenskap (NRSN), Den Internasjonale Forskerskolen i Integrativ Nevrovitenskap (IGSIN) og Bergen Stress and Sleep Group (BSSG) ved Universitetet i Bergen.  

I forbindelse med sommerskolen vil det bli arrangert fem åpne gjesteforelesninger med internasjonalt anerkjente forskere innen døgnrytmer og søvn. 

Peter Meerlo, University of Groningen

“Beyond humans and laboratory rodents: physiological and behavioral studies of sleep across phylogeny”
Monday 7th August 15:30-16:30, Auditorium 4, BB-bygget, Jonas Liesvei 91

“Sleep disturbance, neuronal plasticity and psychiatric disorders”
Tuesday 8th August 17:00-18:00, Auditorium 4, BB-bygget, Jonas Liesvei 91

Jonathan Wisor, Washington State University

“The use of stimulants and sleep”
Wednesday 9th August 18:00-19:00, Auditorium 128, Det psykologiske fakultet, Christies gt. 12

Ilia Karatsoreos, Washington State University

“Timing is everything: The neurobehavioral costs of disrupted sleep and circadian rhythms”
Thursday 10th August 17:00-18:00, Auditorium 4, BB-bygget, Jonas Liesvei 91

Morten Engstrøm, NTNU/St. Olavs Hospital

“Pain and sleep”
Friday 11th August 16:00-17:00, Auditorium 4, BB-bygget, Jonas Liesvei 91