Hjem
Bergen Stress and Sleep Group, BSSG
Ny publikasjon

Simulert nattskift påvirker proteinsyntesen i hjernen

Ny publikasjon fra Bergen Stress and Sleep Group.

Figur fra artikkel  med regulering av proteinsyntese
Foto/ill.:
Andrea R. Marti

Hovedinnhold

Nattskiftarbeid er assosiert med nedsatt kognitiv funksjon, og økt risiko for ulykker. For å opprettholde kognitiv funksjon må det til enhver tid produseres nye proteiner i hjernen.

Nylig har det blitt vist at klokkeproteinet BMAL1 er aktivt involvert i reguleringen av proteinsyntesen. I denne studien undersøkte forskere ved Universitetet i Bergen hvordan simulert nattskift hos rotter påvirket den døgnrytmedrevne proteinsyntesen i ulike hjerneområder. Etter tre simulerte nattskift var proteinsyntesen nedregulert i den fremre delen av hjernebarken - en hjerneregion som er viktig for kognitive egenskaper som oppmerksomhet, konsentrasjon og bearbeiding av sensoriske stimuli.

Funnene kan være med på å forklare de negative konsekvensene av nattarbeid på kognitiv funksjon.