Hjem

Økonomisk geografi, regional utvikling og planlegging

Kollsnes med Sture i bakgrunnen

 

Vår forskning og kompetanse dekker en rekke tema knyttet til emnene økonomisk geografi, regional utvikling og omstilling, miljøspørsmål, planlegging, regulering, stedsutvikling og stedsidentitet.

Studier og publikasjoner omfatter teoretisk informerte analyser og empiriske studier av foretak og næringer, befolkning, lokalsamfunn, reguleringsmessige, politiske, sosiale, kulturelle og økonomiske strukturer.
 

ph.d.-prosjekt
Stipendiat Randi Taxt.

Betydning av kunnskap i regionale innovasjonssystemer

Stipendiat Randi Elisabeth Taxt presenterer sitt ph.d.-prosjekt.

Masterprosjekt
Benjamin Borch

Planprosess og byutvikling i Moss

Formålet med oppgaven min er å undersøke hvordan byutviklingen i Moss, nærmere bestemt utvikling av ny tog-trase og jernbanestasjon har blitt påvirket av en lang planprosess.

Feltkurs
To studenter og en hest

Med Kvam under lupen

Forrige uke hadde studentene i GEO124 sitt aller første møte med samfunnsgeografisk feltarbeid. I to dager ble Kvam herad satt under lupen, og alle steiner ble snudd av engasjerte studenter som ønsket å lære mer om samfunns- og arealplanlegging, turisme, næring og demografi i Kvam.

Prosjekt
opplæring

Kompetansestudie i Nordhordland

På oppdrag fra næringslivet i regionen, skal Institutt for geografi og Uni Rokkan det neste året kartlegge kompetansebehov i Nordhordland.

Sentrale tema

 • Entreprenørskap, innovasjoner og framveksten av nye næringer
 • Industriell- og regional utvikling, teknologi-samfunn samspill
 • Miljø og verdiskaping, grønt entreprenørskap, innovasjoner og foretaksstrategier Internasjonal handel og restrukturering av markedene for sjømat
 • Governance av naturressurser og energi, politisk styring og omstilling
 • Internasjonal handel og restrukturering av markedene for sjømat
 • Utenlandske direkteinvesteringer: globale prosesser og lokale responser
 • Turisme, kultur- og opplevelsesnæringer: mat, naturbasert turisme, film og design
 • Tjenesteøkonomi og geografi, foretaksstrukturer, strategier og regionale effekter
 • Sted, kultur og identitet: konstruksjoner, praksis og erfaringer
 • Planlegging: klima, mobilitet, byrom, steds- og næringsutvikling
 • Migrasjon og mobilitet: diaspora,expats, entreprenører og integrering