Hjem
Samfunnsgeografi
PhD-prosjekt

Lokale effekter av transnasjonale bedrifters samfunnsansvar (CSR)

Det forventes i stadig sterkere grad at transnasjonale selskaper bidrar til økonomisk og sosial utvikling i de landene de opererer i. I dette doktorgradsprosjektet ser jeg på hvordan norske selskapers sosiale investeringer og CSR-aktiviteter påvirker lokalsamfunnet, og hvordan lokale interessenter imøtekommer slike investeringer.

Tarje Wanvik er stipendiat ved Institutt for geografi.
Foto/ill.:
Paul Bernhard

Hovedinnhold

I arbeidet med masteroppgaven min ved Institutt for Geografi i Bergen undersøkte jeg hvilke effekter CSR-aktiviteter har for norske selskaper i Indonesia. Jeg fant at de fleste selskapene utfører CSR-programmer rettet mot lokalsamfunn for å tilfredsstille sentrale interessenter rundt selskapene, som lokale eller nasjonale myndigheter, kunder eller arbeidere. Selskapene definerte ikke lokalsamfunnene som sentrale interessenter, men likevel mottok disse brorparten av de sosiale investeringene fra selskapene. 

 

Nå ønsker jeg å følge selskapenes sosiale investeringer, og undersøke hvordan disse mottas lokalt, hvilke effekter de har, og hvordan selskapene og deres expatriate ansatte oppfattes av lokalbefolkningen. 

 

Jeg fant også noen interessante likhetstrekk mellom CSR-prosjekter og korrupsjon. Begge fenomener utgjør ressursoverføringer fra selskaper til lokale interessenter, og er i så måte "investeringer" som selskapene gjør i et geografisk område, basert på lokale interessenters forventninger. Forskjellen er at der korrupsjon skjer i det skjulte, enten via mellommenn eller utenfor offentlighetens søkelys, så er CSR-programmer med i både budsjetter og i selskapenes rapporteringsrutiner internt og eksternt. 

 

Samtidig ser vi at slike sosiale investeringer lokalt har sin pris, og ikke alle selskaper er interessert i en slik forankring av sin virksomhet i lokale forhold. De fleste bedrifter kommer til Indonesia for å tjene penger på billig tilgang til ressurser, det være seg enten naturressurser eller arbeidskraft. For mange blir det da en byrde å skulle forholde seg til lokalsamfunnet. 

 

Jeg har derfor utviklet tre arbeidshypoteser som jeg ønsker å belyse: 

 

  1. Korrupsjon er en manifestasjon av manglende gjensidighet i forholdet mellom transnasjonale selskaper, deres expatriate ansatte og lokalsamfunnet.
  2. CSR-aktiviteter kan begrense forventninger fra lokalsamfunnet om korrupsjon og ulike former for irregulære ressursoverføringer, og bidra til et mer gjennomsiktig og etterrettelig gjensidighetsforhold.
  3. Negative holdninger blant selskapene til lokalbefolkningen er den viktigste frakoplingsstrategien som benyttes av norske selskaper for å holde avstand til lokale realiteter.

 

Dette PhD-prosjektet er en del av "Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner (IMER)" -programmet ved Universitetet i Bergen.

 

Forskerprofil

Tarje Wanvik