Hjem
Økonomisk geografi, regional utvikling og planlegging

Kontaktinformasjon

Fosswinckelsgate 6.
Fosswinckelsgate 6.

Leder av forskergruppe

Grete Rusten

Besøksadresse

Institutt for geografi

Fosswinckelsgt. 6, 7. etasje