Hjem
Økonomisk geografi, regional utvikling og planlegging

Nyhetsarkiv for Økonomisk geografi, regional utvikling og planlegging

Årets heldige kull innen regionalgeografi (GEO292) og miljøgeografi (GEO293) fikk reise til Uppsala utenfor Stockholm for å oppleve feltarbeidets gleder og utfordringer.
– Det er på Vestlandet vi kjenner mest på dette med flom og ekstremvêr, seier klimaforskar og senterleiar Håvard Haarstad.
Siddharth Sareen startet som ny postdoktor denne uka. Han vil jobbe med politikk og styringssystem av energisektoren, med fokus på overgang til solenergi i Sør-Europa.
Klimafestivalen §112 finner denne uken sted over hele landet med mange forskjellige arrangementer, hvorav SpaceLab har bidratt på flere.
Lokale urfolksgrupper i Alberta, Canada omfavner endring som overlevelsesstrategi i oljesandområder preget av ustabilitet og usikkerhet i kjølvannet av økonomiske nedgangstider og ødeleggende naturkatastrofer.
I august startet to nye stipendiater ved SpaceLab: Jakob Grandin og Kristin Edith Abrahamsen Kjærås.
Bergen forskningsstiftelse (BFS) har tildelt rekrutteringsstipend til Håvard Haarstad og hans forskningsprosjekt om byer, klima- og energiomstilling.
Å bu i byen er godt for miljøet, seier samfunnsgeograf Håvard Haarstad. Han meiner timinuttersbyen er løysinga.
Ved Institutt for geografi Universitetet i Bergen, har vi gleda av å tilby ei stilling som stipendiat for 4 år. 25 % av samla tilsetjingstid er arbeidsplikt som skal utførast ved instituttet.
Det starta med ei interesse for lokalsamfunn. No skriv geografistudent Hanne Dyrnes Nordø masteroppgåve om entreprenørskap i Stryn.