Hjem

Forskningsgruppe for seinantikkens religioner

Foto av mosaik föreställande Maria og barnet

Forskergruppe for seinantikkens religioner utforsker overgangstiden der antikkens tradisjonelle lokale religioner erstattes av monoteistiske universalreligioner. Viktige tema er religiøs toleranse og intoleranse, ortodoksi og kjetteri, skriftreligion, dogmer og ritualer, religiøse institusjoner, religion og kropp.

 

Maria og barnet i mosaikk fra det sjette århundre, Eufrasiusbasilikan, Poreč, Kroatia (Foto: Sissel Undheim)

Forskergruppens funksjoner

  • Organisere internasjonale workshops, ofte ved det norske institutt i Athen (se https://norwinst.w.uib.no/ )
  • Opprettholde internasjonale kontakter, partnere og prosjekter

 

Forskergruppen mottar midler fra Norges forskningsråd.

 

Kommende arrangementer:

Religions in Late Antiquity Workshop

25-26 februari 2020, det norske institutt i Athen

The purpose of this workshop is to meet, as well as to share our research interests and results with one another. For this reason, we invite all participants to prepare a session on any of his/her research interests that relates to the topic. RSVP before 5 aug 2019.

 

Tidligere arrangementer:

Phanes International Reading Group workshop: "The riot of Antioch in 387 A.D." (in collaboration with international partners)

12-13 oktober 2018, det norske institutt i Athen

The purpose of this workshop was to study and discuss a specific topic, namely the riot in Antioch (AD 387), by reading John Chrysostom’s ‘Homilies on the Statues’ and Libanius’ ‘To the Emperor Theodosius, for the Statues’.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leder: prof. Einar Thomassen

Koordinator: PhD-stipendiat Moa Airijoki

Pågående prosjekter

Moa Airijoki: "Transplanting Monastic Literature: A study of the Copto-Arabic reception of the Apophthegmata Patrum" (PhD dissertation, 2018-2022)

 

Utvalg fra tidligere prosjekter

Sissel Undheim: Borderline Virginities. Sacred and Secular Virgins in Late Antiquity. Routledge 2017 (Bok)

Ingvild S. Gilhus, Alexandros Tsakos & Marta Camilla Wright: The archangel Michael in Africa: History, Cult, and Persona. Bloomsbury Academic 2019 (Bok)

Einar Thomassen: The Spiritual Seed: the Church of the "Valentinians". Brill 2006 (Bok)

Christian H. Bull: The Tradition oof Hermes Trismegistus: The Egyptian Priestly Figure as a Teacher of Hellenized Wisdom. Brill 2018 (Bok)

Foto, Alexandros Tsakos sporer graffiti på Saï, Nubia

Forskere Alexandros Tsakos sporer graffiti, Sai Island, Nubia (Foto: Alexandros Tsakos)

 

 

 

 

For videre informasjon eller spørsmål, vennligst kontakt Moa Airijoki (e-mail: moa.airijoki@uib.no)