Hjem

Forskergruppe for seinantikkens religioner

Hovedinnhold

Foto av mosaik föreställande Maria og barnet

Maria og barnet i mosaikk fra det sjette århundre, Eufrasiusbasilikan, Poreč, Kroatia (Foto: Sissel Undheim)

 

 

Forskergruppe for seinantikkens religioner utforsker overgangstiden der antikkens tradisjonelle lokale religioner erstattes av monoteistiske universalreligioner. Viktige tema er religiøs toleranse og intoleranse, ortodoksi og kjetteri, skriftreligion, dogmer og ritualer, religiøse institusjoner, religion og kropp. Forskergruppen mottar midler fra Norges forskningsråd.

 

Forskergruppens funksjoner

Vi organiserer internasjonale workshops, ofte ved det norske institutt i Athen.

Vi opprettholder også internasjonale kontakter, partnere og prosjekter.

For videre informasjon, se vår engelske hjemmeside.

 

 

Forskergruppens medlemmer:

Einar Thomassen (UiB)

Ingvild S. Gilhus (UiB)

Sissel Undheim (UiB)

Alexandros Tsakos (UiB)

Christian H. Bull (UiO)

Moa Airijoki (UiB)

Foto, Alexandros Tsakos sporer graffiti på Saï, Nubia

Forskere Alexandros Tsakos sporer graffiti, Saï, Nubia (Foto: Alexandros Tsakos)

 

 

 

Leder: Professor Einar Thomassen

Koordinator: PhD-stipendiat Moa Airijoki

Kontakt: Moa Airijoki (e-mail: moa.airijoki@uib.no)