Hjem
Forskergruppe for seinantikkens religioner
Publikasjoner 2020

Gruppemedlemmenes publikasjoner innenfor fagfeltet 2020

På grunn av COVID-19-pandemien har 2020 vært et utfordrende år. Som et resultat av den globale smitteverns-situasjonen har forskergruppen ikke holdt den internasjonale workshopen som vi opprinnelig hadde planlagt å ha våren 2021. 2020 har likevel vært produktivt, da medlemmene i gruppen har bidratt med en rekke publikasjoner innen fagfeltet.

Neste
Gruppebilde fra forskergruppens workshop i Athen, februar 2020
Foto/ill.:
Zarko Tancosic
1/2
Santa Maria Antiqua Sarcophagus
Foto/ill.:
Sissel Undheim
2/2
Tilbake

Hovedinnhold

Publikasjonsliste for 2020 og tidlig 2021*

 

Bull, Christian H. “The Panopolis Connection: the Pachomian Federation as Context for the Nag Hammadi Codices.” In P. Buzi (ed.), Coptic Literature in Context (4th–13th cent.) (Roma: Edizioni Quasar, 2020), 133–147.

——. “Appendix: John of Parallos, Homily Against Heretical Books: translation and introduction.” In T. Burke (ed.), New Testament Apocrypha: More Noncanonical Scriptures, vol. 2 (Grand Rapids: Eerdmans, 2020), 553–558.

——. “Prophesying the Demise of Egyptian Religion in Late Antiquity: The Perfect Discourse and Antoninus in Canopus.” Numen: International Review for the History of Religions 68 (2021): 180–203. 

Bull, Christian H. & Alexandros Tsakos. “The Book of Bartholomew: A new translation and introduction.” In T. Burke (ed.), New Testament Apocrypha: More Noncanonical Scriptures, vol. 2 (Grand Rapids: Eerdmans, 2020), 87–126.

Gilhus, Ingvild S. “Braiding Ropes, Weaving Baskets: the narrative culture of ancient monasticism.” In D. Johansen, A. Kirsch, J. Weinath (eds.), Narrative Cultures and the Aesthetics of Religion (Supplements to Method & Theory in the Study of Religion 14; Leiden: Brill, 2020), 249-269.

——. “The Cosmology of Lists in Ancient and Contemporary Societies.” Marburg Journal of Religion 22:2 (2020), 19 p. Online https://archiv.ub.uni­marburg.de/ep/0004/issue/view/248

——. “Sources for the Study of Animals in Ancient Greek Religion.” In J. Kindt (ed.), Animals in Greek Religion (London: Routledge, 2020), 41–58.

——. “Alive and on the Move: the future study of religion.” Religion 50 (2020) 60–64.

——. Clothes and Monasticism in Ancient Christian Egypt: A New Perspective on Religious Garments. London: Routledge 2021.

Thomassen, Einar. “Were There Valentinian Schools?” In G.H.Snyder (ed.), Christian Teachers in Second-Century Rome (Vigiliae Christianae Supplements 159; Leiden: Brill 2020), 32–44.

——. “The Relative Chronology of the Valentinian Systems.” In E. Thomassen & C. Markschies (eds.), Valentinianism: New Studies (Nag Hammadi and Manichaean Studies 96; Leiden: Brill 2020), 15–28.

——. “Melchizedek (NHC IX,1).” Encyclopedia of the Bible and its Reception 18:543–544.

——. The Coherence of “Gnosticism.” Hans-Lietzmann-Vorlesungen 18. Berlin: De Gruyter 2021.

Thomassen, Einar & Christoph Markschies. Valentinianism: New Studies. Nag Hammadi and Manichaean Studies 96. Leiden: Brill, 2020.

——. “Introduction.” Ibid., 1–14.

Tsakos, Alexandros, Oei van Gerven, W.J. Vincent. “Translating Greek to Old Nubian: Reading between the lines of Ps.-Chrysostom’s In venerabilem crucem sermo.” In M. Toca & D. Batovici (eds.), Caught in Translation: Studies on versions of Late Antique Christian Literature (Texts and Studies in Eastern Christianity 17; Leiden: Brill, 2020), 204–240.

Undheim, Sissel. “The Vestal Nun: Afterlife and reception of Vestal virgins in art and literature in Late Antiquity and after.” Journal of Early Christian History 10:2 (2021). In press.

* Listen er begrenset til internasjonale publikasjoner og inneholder ikke bokanmeldelser.