Hjem
Forskergruppe for klima-, energi- og miljørett
Konferanse

Avsluttende konferanse for DeWindSea-prosjektet

I samarbeid med Institutt for sammenlignende politikk inviterte forskergruppen eksperter på havvind fra Storbritannia, Danmark, Polen, Latvia og Norge til å delta på en tverrfaglig konferanse.

Photo of Sigrid Schütz and Michaël Tatham
Sigrid Eskeland Schütz og Michaël Tatham var to av arrangørene bak konferansen.
Foto/ill.:
Magnus Buseth Danielsen

Hovedinnhold

Konferansen ble arrangert 8. og 9. februar, og inneholdt et bredt spekter av presentasjoner og påfølgende diskusjoner om offshore- og onshore-vindrelaterte temaer. Konferansen er en del av prosjektet 'Designing a Refined Legal Framework for Offshore Wind in the North Sea Basin' (DeWindSea), finansiert av Akademiaavtalen. Formålet med prosjektet er å se sammenhengen mellom teknologipotensialet for havvind og forskning på juridiske og samfunnsmessige utfordringer knyttet til utviklingen av havvind. Michaël Tatham, en av partnerne i prosjektet, understreker det tverrfaglige perspektivet på konferansen.

«De ulike forskerne fremhevet noen sentrale funn, inkludert betydningen av tema utenfor selve energispørsmålene, i energiomstillingen, som bredere parti-sympatier, betydningen av politisk tillit, ulike konseptualiseringer av demokrati og deres implikasjoner for energiomstillingen, samt symbol-politikk. Energipolitikk handler ofte om mer enn bare energi. De berører langt bredere juridiske og politiske spørsmål, som noen ganger får større betydning enn rene energispørsmål.»

Konferansen samlet medlemmer av styringsgruppen for prosjektet og gjester fra ulike land. Er det noen påfallende forskjeller mellom landene som ble diskutert?

«Det er interessant å se på likheter og forskjeller i Danmark, Norge og UK. Danmark var en pioner når det gjelder havvind, mens Storbritannia i nyere tid har hatt en massiv utvikling på dette området. I mellomtiden har Norges store potensiale for havvind i hovedsak ligget uutnyttet. Det var interessant å gå nærmere inn i forskjellene i utbygging, de nasjonale juridiske rammene og verdikjeder, i disse landene» forklarer Michaël.

PhD-kandidat Eirik Finserås var en av hovedtalerne på konferansen. Finserås forsker på spørsmål om hvordan konsesjonstildeling til havvindparker kan optimaliseres for å sikre mer effektiv saksbehandling og akselerere energiomstillingen. Han fremhever noen av temaene som ble presentert under konferansen:

«Hvordan vi legger til rette for flerbruk og innovasjon, optimaliserer maritim arealplanlegging for å koordinere ulike offshore-aktiviteter, påvirker offentlig oppfatning av prosjekter, responderer på kriser ved å vedta reguleringer og optimaliserer konsesjonsregelverket for å fremme effektivitet, gjennomsiktighet og ansvarlighet er problemstillinger i sentrum der både jurister og samfunnsvitere kan samarbeide for å finne løsninger. Presentasjonene førte til interessante diskusjoner, og disse bidro til å utarbeide en forskningsagenda for 2024 og videre.»