Hjem
Forskergruppe for klima-, energi- og miljørett
PhD- og postdoktorkurs

Metode og prosjektutvikling innen klima-, energi- og miljørett

Forskergruppens doktorgrads- og postdoktorkurs, på Voss fra 28. til 29. august 2024, er åpent for søknader.

Bilde av kraftledninger.
Foto/ill.:
Matthew Henry fra Unsplash.

Hovedinnhold

Kursbeskrivelse

Kurset holdes på Voss, utenfor Bergen, og retter seg mot metodikk og prosjektutvikling innen klima-, energi- og miljørett. Kurset er utformet for å trene fremtidige akademikere og jurister som spesialiserer seg innen disse rettsområdene. De tre juridiske domenene presenterer unike utfordringer som ikke oppstår i tradisjonelle juridiske disipliner, og krever ofte tverrfaglige/multidisiplinære tilnærminger. Videre kan rettsområdene involvere kvalitative, kvantitative eller empiriske metoder, og strekker seg typisk over ulike regulatoriske nivåer (internasjonale, regionale, nasjonale og lokale). Rettsområdene pleier å tiltrekke seg et mangfold av forskere når det gjelder bakgrunn, opprinnelsesland, juridiske tradisjoner og prosjekttilnærminger.

Kurset oppfordrer deltakerne til å delta aktivt i diskusjoner om metode og prosjektplanlegging, med formål å veilede deres pågående forskning i starten av karrieren. Varierende økter vil ta for seg metodologiske utfordringer, dekke ulike former for juridisk metode og tverrfaglige aspekter. Andre økter vil fokusere på prosjektledelsesteknikker og anbefalte tilnærminger for å skrive artikler eller monografier. Kurset vil bli gjennomført på engelsk, noe som gjenspeiler den internasjonale karakteren til dette forskningsfeltet, med erfarne forskere fra forskjellige deler av verden.

Praktisk informasjon

Kurset arrangeres av forskningsgruppen for klima, energi og miljørett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. Kurset er en del av prosjektet Wicked Waters: Strengthening a Leading Research Environment for Wicked Problems in Green and Sustainable Maritime Governance in the Nordics, finansiert av Forskningsrådet. Kurset er planlagt som en interaktiv samling med forarbeid før kurset, veiledede diskusjoner og utvekslinger i etterkant. Deltakerne forventes å skrive et kort refleksjonsnotat (2-3 sider som diskuterer metodologiske utfordringer og muligheter i deres forskning), en prosjektledelsesplan på maksimalt 2 sider (for deres doktorgrad eller postdoktorprosjekt), delta aktivt i diskusjonssesjoner under kurset og delta i frivillige peer-to-peer-aktiviteter etter kurset relatert til tekstkvalitet og prosjektledelsesplaner.

Søknadsfrist: 3. juni 2024

Frist for forarbeid: 14. august 2024

Frist for etterarbeid: 15. september 2024

I lys av varigheten, forarbeidet og frivillig etterarbeid anbefaler vi at institusjoner tilknyttet doktorgradskandidater tildeler 2 poeng knyttet til det norske doktorgradsprogrammet i rettsvitenskap.

Kurset vil finne sted på Voss, utenfor Bergen. Opphold på Fleischer's Hotel under kurset, alle måltider og tur-retur Bergen-Voss (1 time med tog) er finansiert av prosjektet. Deltakerne må dekke reiseutgifter til Bergen og overnatting før/etter kurset.

Hvordan delta?

Deltakelse er begrenset til 20 stipendiater og postdoktorforskere. Søknader vil bli evaluert fortløpende. Søkere må sende inn et sammendrag av deres forskning på maksimalt to sider, inkludert refleksjoner knyttet til betydningen av metodikk og prosjektledelse for prosjektet deres. En kort CV (på maksimalt 2 sider) bør også inkluderes.

Send inn søknad her.

Ved spørsmål, ta kontakt med Ignacio Herrera Anchustegui, førsteamanuensis (Ignacio.Herrera-Anchustegui@uib.no) eller Ingrid Birce Müftüoglu, koordinator (Ingrid.muftuoglu@uib.no).

Tentativt program

28th of August

Bergen train station

09:00 – 10:30: Departure to Voss and check in

Fleischer’s hotel 

11:00 – 12:00: Lunch

Session 1

12:00 – 13:30: Climate, Energy and Environmental law research in the transition time. What is a legal research question? 

  • Sigrid Eskeland Schütz, Professor
  • Leigh Hancher, Professor

Session 2

14:00 – 15:30: Legal research and interdisciplinarity in climate, energy and environmental law. Law in context approaches.

  • Joxerramon Bengoetxea, Professor

15:30 – 16:30: Group discussion 

18:30: Dinner

Session 3

20:00 – 21:00: Fireside talk: Public and private law divides? 

  • Joxerramon Bengoetxea, Professor 
  • Leigh Hancher, Professor
  • Karin Buhmann, Professor 

29th of August

Fleischer’s hotel 

08:00 – 09:00: Breakfast 

Session 4

09.00 – 10:30: Comparative approaches. Empirical legal research.

  • Sören Koch, Professor 

10:30 – 11:00: Check out

Session 5

11:00 – 12:30: TBC

12:30 – 12:30: Lunch

Session 6

14:00 – 15:30: Project design approaches: Monographs vs Articles. Project design: Writing routines.

  • Ignacio Herrera Anchustegui, Associate Professor 

 

Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen (UiB) er Norges nest eldste universitet, med omtrent 20 000 studenter og 4 000 ansatte. Det juridiske fakultet består av 14 forskningsgrupper, som dekker alle de tradisjonelle juridiske disiplinene. Fakultetet har ansvar for et doktorgradsprogram, et 5-årig integrert masterprogram og et 2-årig masterprogram. uib.no/en/jur