Hjem

Forskningsgruppen for retorikk, demokrati og offentlig kultur

Hovedinnhold

Bilde professor Jens E. Kjeldsen

Forskningsgruppen for retorikk, demokrati og offentlig kultur underviser i og forsker på medienes genrer og roller i forhold til påvirkning, demokrati og offentlig samtale. Kort sagt: Vi undersøker retorikken i mediene og medienes retorikk.

Vi arbeider med retorikk i bred forstand og vår forskning undersøker blant annet medienes genrer (e.g. debatt, humor, politisk reklame, pressefotografi og sosiale medier); strategisk kommunikasjon; troverdighet, tillit og ethos; medienes retoriske muligheter; kjønn og identitet; resepsjon av retorikk; visuell kommunikasjon og argumentasjon; hverdagsretorikk og retorisk medborgerskap; påvirkning i offentligheten; uredelig kommunikasjon samt politisk kommunikasjon.

Vi er særlig opptatt av offentlighets- og demokratispørsmål. I vårt arbeid vever vi sammen tradisjonelle humanistiske og tekstanalytiske fremgangsmåter med sosiologiske og samfunnsvitenskapelige perspektiver og metoder.

Debattinnlegg
Illustrasjonsbilde

Formidling til folket - der folket er

Jens Kjeldsen argumenterer for at mye av det som anses som tradisjonell formidling – som foredrag og presentasjoner – er usynlig, fordi det foregår i fora som ikke er offentlig for alle.

Artikkel
Illustrasjonsbilde

Barnet som taler

Medlem av Forskningsgruppen Ida Andersen ser nærmere på Barnas nyttårstale fra 2022 og diskuterer hvordan barns taler kan og bør vurderes.

Podcast
Illustrasjonsbilde

Forskning til Folket!

I denne podcasten deler ivrige formidlere og erfarne fagpersoner sine beste tips om hvordan du kan jobbe med formidling. Bruk deres råd og ekspertise som verktøy i ditt eget formidlingsarbeid!

Artikkel
Illustration

Retorisk medborgerskap og miljø

I denne artikkelen diskuterer gruppemedlemmet av Forskningsgruppen for retorikk, demokrati og offentlig kultur, Ida Vikøren Andersen retoriske studiers bidrag til studiet av miljøkommunikasjon.

Artikkel
Illustration

«Vel, Det Er Bare Min Mening»: Ytringsprinsippet og den Offentlige Debatt

Den offentlige debatten blir ofte kritisert for manglende overveielse. Derfor hevder gruppemedlemmet av Forskningsgruppen for retorikk, demokrati og offentlig kultur, Ida Vikøren Andersen at vi trenger en bedre forståelse av de retoriske modusene som oppstår, i stedet for overveielser.