Hjem

Forskningsgruppen for retorikk, demokrati og offentlig kultur

Hovedinnhold

Bilde professor Jens E. Kjeldsen

Forskningsgruppen for Retorikk, demokrati og offentlig kultur underviser i og forsker på medienes genrer og roller i forhold til påvirkning, demokrati og offentlig samtale. Kort sagt: Vi undersøker retorikken i mediene og medienes retorikk.

Vi arbeider med retorikk i bred forstand og vår forskning undersøker blant annet medienes genrer (e.g. debatt, humor, politisk reklame, pressefotografi og sosiale medier); strategisk kommunikasjon; troverdighet, tillit og ethos; medienes retoriske muligheter; kjønn og identitet; resepsjon av retorikk; visuell kommunikasjon og argumentasjon; hverdagsretorikk og retorisk medborgerskap; påvirkning i offentligheten; uredelig kommunikasjon samt politisk kommunikasjon.

Vi er særlig opptatt av offentlighets- og demokratispørsmål. I vårt arbeid vever vi sammen tradisjonelle humanistiske og tekstanalytiske fremgangsmåter med sosiologiske og samfunnsvitenskapelige perspektiver og metoder.

Les mer om gruppens forskningsprosjektene her

                                                                                                                                                                         


Retorikk om pandemi

«Retorikk om pandemi: Risikokommunikasjon i et endret medielandskap»  er et forskningsprosjekt som skulle undersøke kommunikasjon rundt risiko for en pandemi. Utbruddet av Covid-19 resulterte i en ny aktualitet for prosjektet, som nå tar for seg offentlige myndigheters krisekommunikasjon om korona i de nordiske landene. Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Roskilde Universitet, Örebro universitet og Universitetet i Bergen. 

Les mer i kronikken «Hvordan har koronaen påvirket folks tillit til myndighetene i Norden?» 

Nyhet
Bilde professor Jens E. Kjeldsen

– Ytringsrommet er mindre fleksibelt og stivere enn før

"På en side har vi super-woke. På andre ytringsfrihetsfundamentalist. Manglende hensyn til kontekst for uttalelser og konkurranse mellom å ha det reneste woke- og ytringsfrihetsstandpunktet gjør den offentlige debatten absurd. – Å føle seg krenket er ikke nok, sier professor Jens Kjeldsen."...

Nyhet
Bilde professor Jens E. Kjeldsen

Et nasjonalt fagorgan for retorikk er opprettet

Retorikk har tidligere ikke vært definert som eget fagområde. I mai vedtok UHR-Humaniora å opprette et nytt nasjonalt fagorgan for retorikk. — En anerkjennelse av at vi er et eget felt som fortjener oppmerksomhet, sier professor Jens E. Kjeldsen.

Nyhet
Bilde professor Jens E. Kjeldsen

Jens E. Kjeldsen - The Rhetorical Power of Images

Professor Jens E. Kjeldsen has delivered a keynote at the Association for Visual Pedagogies (AVP) 2021 Conference

Nyhet | Pandemi
Mikrofon på bord i konferansehall

Forsker på myndighetenes koronaretorikk

Hvordan velger helsemyndighetene å kommunisere når verden rammes av en global krise? Dette skal en forskergruppe med forskere fra Norge, Sverige og Danmark se nærmere på de neste par årene.

75 år med tanker

UiBs jubileumsforedrag med Anders Johansen

Se sendingen med professor Anders Johansens jubileumsforedrag om UiBs historie.

Bli retoriker!

- Studér retorikk ved Universitetet i Bergen!

Hva gjør at Barack Obama regnes å være en god retoriker? Hvorfor vant Trump valget i 2019? 
Klarer du selv å overtale og overbevise? Har du tenkt på hvorfor du lykkes eller mislykkes?
Hvordan påvirker mennesker hverandre med ord og bilder?

 

Les mer om kursene som tilbys ved UiB: 

  • RET100 - Innføring i retorikk
  • RET102 - Klassisk retorikk
  • MEVI104 - Retorikk og strategisk kommunikasjon
  • MEVI203 - Medieretorikk
  • RET208 - Medieretorikk
  • RET209 - Retorikk og interkutlurell kommunikasjon
  • MEVI304 - Politisk og strategisk kommunikasjon

 

Les mer om bachelorprogrammet i retorikk ved UiB

grått