Hjem
Forskningsgruppen for retorikk, demokrati og offentlig kultur
Ny bok om politisk kommunikasjon

Komme til orde

Av Professor Anders Johansen

Anders Johansen, professor i sakprosastudier ved Institutt for informasjons- og medievitenskap på Universitetet i Bergen, gir ut bok om kampen for å komme til orde i Norge, de første 100 årene etter 1814. En periode som bar preg "stille" beboere som rettet seg opp med krav om å komme til orde. Først bøndene, deretter husmennene, arbeiderne og kvinner. 

Kampen for å komme til orde fant sted i en ytringskultur i stadig forandring. Idealet om fornuft og enighetsorientert dialog var lenge et avgjørende argument for å reservere det offentlig ordskifte for en liten, eksklusiv krets. Veien til et større og mer allment politisk felleksskap måtte gjennomgå både åpen konflikt, og agitatorisk konfrontasjon. 

Komme til orde er en politisk retorikkhistorie som strekker seg fra 1814, da velstående iendomsmenn fikk være med og bestemme, til gjennomslaget for allmenn kvinnelig stemmerett i 1913. Anders Johansen viser at erobring av ytringsfrihet og stemmerett er lite verdt om man ikke samtidig kan gjøre seg gjeldene som en myndig samtalepartner som blir hørt og respektert. Komme til orde handler om forholdet mellom taushet og tale, skam og forakt, krenkelse og kamp om annerkjennelse. 

 

Boken er tilgjengelig for bestilling her